Zarządzanie zmianami-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zmianami-Wykład  - strona 1 Zarządzanie zmianami-Wykład  - strona 2 Zarządzanie zmianami-Wykład  - strona 3

Fragment notatki:

02.03.2011 r. Wykład II 3. Zmiany antycypacyjne  Kierownictwo organizacji przewiduje przyszłe uwarunkowania funkcjonowania firmy  Modyfikacja dotychczasowego sposobu działania Antycypacyjny- przewidujący PROF.- Program Odnowy Funduszy Rolniczych (przewidywanie kolejnych miejsc rozwoju) 4. Zmiany adaptacyjne  Polegają w sferze zarządzania na doskonaleniu systemu, ale nie prowadzą do daleko idącej zmiany jego charakteru  Wykorzystanie rozwiązao już stosowanych, przynoszących pozytywne efekty (Przedsiębiorstwo nie jest tak innowacyjne. Adaptuje się coś do istniejących już warunków np. tablety.) Źródła zmian w organizacjach  Otoczenie organizacji o Rynkowe, konkurencyjne o Ogólne Ekonomiczne źródła zmian  Koncentracja kapitału  Liberalizacja rynków (zmniejszenie barier dostępu)  Ograniczenie dotacji budżetowych Polityczne przyczyny zmian  Sojusze polityczne  Sojusze gospodarcze  Sojusze wojskowe Techniczno - technologiczne źródła zmian  Tradycyjnych metod wytwarzania (targi tradycyjnych produktów żywnościowych- znakomita propozycja dla współczesnych konsumentów)  Informatyka, telekomunikacja, robotyka, automatyzacja procesów produkcyjnych (Internet, telefon- niższe koszty wytworzenia)  Zdobywanie nowych kwalifikacji Społeczne źródła zmian  Migracja ludności  Wzrost mobilności siły roboczej  Ewolucji norm społecznych Modele zmian organizacyjnych i znaczenie dla przedsiębiorstw (nowy temat) Do 4 podstawowych modeli, wyjaśniających mechanizmy zachodzących zmiana w organizacji zalicza się: 1. Model cyklu życia organizacji (najważniejsze jest tu utrzymanie jak najdłużej danego produktu/przedsiębiorstwa w fazie dojrzałości) 2. Model teleologiczny - w porównaniu do modelu cyklu życia organizacji podobny ze względu na rozwój, a odmienny jeśli chodzi o liczbę osób w nim działających 3. Model dialektyczny - 4. Model ewolucyjny Każdy z powyższych modeli w coraz to inny sposób pokazuje sekwencję oraz mechanizm zdarzeo - czyli zmian w procesie rozwoju, jak również jego głównych aktorów.

(…)

…, dla którego zmiany te są wprowadzane, zwykle cały proces
zmian składa się z czterech faz: formułowanie celów, wdrożenie, ocenianie, modyfikowanie.
Teleologia- nauka o celach. (o skutecznym ich wyznaczaniu)
 Każdy model porządkuje rzeczywistośd.
Teleologia Jak celów nie można osiągnąd to trzeba je zmienid. Należy je umiejętnie wyznaczad.
Wyznaczając zbyt ambitne cele można je przetrenowad.
Z góry badane zjawisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz