Zarządzanie - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 6 - strona 1 Zarządzanie - wykład 6 - strona 2 Zarządzanie - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


KULTURA ORGANIZACYJNA
Typy kultury organizacyjnej wzynacza wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych .
Czynniki zewnętrzne to: - kultura narodowa
- system wartości społeczeństwa
- system wartości społecznej regionu
- lokalny system wartości
Czynniki wewnętrzne to: - sytuacja rynowa
- branża
- historia i wielkość organizacji
- wykształcenie uczestników organizacji
- więzi emocjonalne między uczestnikami organizacji
Kultura organizacyjna spełnia kilka ważnych funkcji :
- wyznacza granice organizacji
- zapewnia uczestnikom organizacji poczucie tożsamości
- ułatwia poszczególnym osobom angażowanie się w coś więcej niż tylko w interes własny
- zwiększa stabilność systemu społecznego
- służy jako mechanizm wyjaśniający i kontrolny, kształtujący postawy i zachowania pracowników
ZALETY I WADY SILNYCH STRUKTUR
Zalety :
- Ukierunkowanie działań przez zmniejszenie złożoności
- Sprawna sieć komunikacyjna
- Szybkie przetwarzanie informacji
- Przyspieszone wdrażanie planów
- Małe nakłady na kontrolę
- Silna motywacja i lojalność
- Stabilność i niezawodność
Wady :
- Tendencja do zamykania się w sobie
- Blokowanie nowych orientacji
- Bariery we wdrożeniach
- Utrwalenie się tradycyjnych motywów sukcesu
- Postawa uniku
- Brak elastyczności
- Kulturowe myślenie
Zdaniem P. Gagliardiego podstawyowymi strategiami zmiany kulturowej są:
- "błędne koło" - organizacja nie jest w stanie uczyć się na własnych doświadczeniach
- rewolucja kulturowa
- zmiany ewolucyjne
Model Kansai - struktura, która osiągnie stan zadowalający musi zostać zburzona i odbudowana jeszcze lepsza.
CELE
W działalonści organizacji cele spełniają ważne funkcje :
- Nadają jednolity kierunek działania uczestników organizacji. Wytyczone cele pozwalają im zrozumieć, dokąd organizacja zmierza i dlaczego realizacja określonych zmierzeń jest tak ważna.
- Sprzyja dobremu planowaniu, które z kolei ułatwia ustalenie celów w przyszłości.
W organizacji ustala się wiele celów. Różnice między nimi ze względu na:
- Szczeble hierarchii
- Dziedzinę
- Ramy czasowe
CELE - SZCZEBLE HIERARCHII
- Misja (powołanie) organizacji - sformułowanie podstawowego celu organizacji
- Cele strategiczne

(…)

… jest w przedsiębiorstwach. Technologię dzieli się w nich na:
- produkcję masową - wielkoseryjną
- procesy ciągłe - aparaturowe
- produkcję jednostkową - krótkoseryjną
Wymienione typy stosowanej w przedsiębiorstwach technologii można uporządkować, przyjmując za kryterium stopień złożoności technicznej.
TECHNOLOGIA - TYPOLOGIA WG THOMPSONA
Inny podział technologii zaproponował Thompson. Dzieli on technologię na trzy typy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz