Zarządzanie - wykład 10

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 10 - strona 1 Zarządzanie - wykład 10 - strona 2 Zarządzanie - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJE PLANOWANIA
1. Funkcja koordynacyjna - zapewnienie równowagi między celami, zadaniami.
2. Funkcja integracyjna - zapewnienie równowagi między konkretnymi celami.
3. Funkcja mobilizacyjna - plan może być podstawą oceny działalności przedsiębiorstwa, proponować systemy motywacyjne, a także zasady podziału zysku.
4. Funkcja kształcąca - ujawnia się przy analizie różnych wariantów planu i analizie stopnia realizacji planu.
PODSTAWOWE TECHNIKI PLANOWANIA
Proces planowania może zostać usprawnione dzięki wykorzystaniu szeregu technik dotyczące przyszłych wypadków i metod. Aby planować, menedżerowie muszą przyjmować założenia dotyczące przyszłych wypadków, czyli muszą prognozować .
Prognozowanie - proces opracowywania założeń lub przesłanek dotyczących przyszłości, którą mogą wykorzystywane przez menedżerów w planowaniu lub podejmowaniu decyzji.
Najczęściej opracowuje się prognozy dotyczące przyszłej wielkości sprzedaży, dochodów z różnych źródeł, przewiduje rozwój techniki. Wykorzystywane są również prognozy zasobów (ludzie, surowce), gospodarcze (warunki ogólnoekonomiczne), ludnościowe, rozmiarów rynku i inne.
Wyróżnić można następujące prognozy :
- p. gospodarcze
- p. rozwoju techniki
- p. demograficzne
- p. społeczne
PROGNOZOWANIE - TECHNIKI PROGNOZOWANIA W ORGANIZACJACH
1. Prognozowanie metodą orientacyjną - oparte jest na szacunkach zebranych za pomocą kwestionariuszy lub wywiadów.
2. Prognozowanie metodą historyczną - oparte na zbieraniu danych, analizie danych oraz założeniu, że ustalony w ten sposób trend utrzyma się również w przyszłości.
3. Prognozowanie metodą analizy statystycznej - wykorzystuje się analizę matematyczną dla ustalenia relacji przyczynowo-skutkowych.
PROGNOZOWANIE
Opracowane prognozy muszą stanowić wiarygodne przewidywanie przyszłości. Przewidywanie to musi zawierać wysoką pewność kształtowania się prognozowanego zjawiska. Przydatność prognozy jest tym większa, im większy jest stopień prawdopodobieństwa prognozy. Trafność prognozy zależy w dużej mierze od właściwości i prawdziwości informacji, na których opieramy przewidywaną prognozę.
PLANOWANIE STRATEGICZNE
Słowo strategia pochodzi z języka greckiego (strategie) i oznacza dowództwo, a szerzej sztukę dowodzenia. Według R.W. Griffina plan strategiczny to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.


(…)

… - wysoki względny udział w wolno rosnącym rynku i przynosząca najwyższe zyski.
MACIERZ PORTFELOWA BCG - ZNAKI ZAPYTANIA
Kategoria znaki zapytania - stosunkowo niewielki udział w szybko rosnącym rynku, może być przedsiębiostwem niepewnym i kosztownym. Musi znaleźć drogi zmiany strategii przez nowe inwestycje, które pozwolą na zaprojektowanie nowego rynkowego produktu.
MACIERZ PORTELOWA BCG - PIESKI
Kategoria piesek - o małym udziale wzlędnym w rynku powoli rosnącym lub na którym panuje zastój, zużywa lub dostarcza skromnych ilości gotówki (pieski interes albo kiepski interes)
MACIERZ BCG
Sekwencja powodzenia w macierzy BCG polega na inwestowaniu nadwyżki finansowej uzyskanej od dojnych krów i względnie skutecznych piesków, w wybrane znaki zapytania, aby przekształcić je w gwiazdy przez zwiększenie…
… gotówki a jednostkami dostarczającymi jej.
Macierz portfelowa BCG
Wysoki Gwiazda Znak zapytania
Niski Dojna krowa Piesek
Duży Względy udział w rynku Mały
PLANOWANIE STRATEGICZNE - BEZSCENARIUSZOWE
W macierzy wyznaczono cztery pola, na których można określić miejsca poszczególnych jednostek gospodarczych w zależności od tempa wzrostu ich segmentu rynku raz od ich względnego udziału w rynku.
Względny…
… marketingowa, finansowa, produkcyjna i personalna.
PLANOWANIE STRATEGINCZE - BEZSCENARIUSZOWE
Planowanie strategiczne bezscenariuszowe wynika z oceny aktualnie stosowanej i realizowanej strategii, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Najpopularniejszą metodą bezscenariuszowego planowania strategicznego jest metoda portfelowa, wywodząca się z bankowości. Punktem wyjścia analizy portfelowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz