Macież BCG

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macież BCG  - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: analiza portfelowa w przedsiębiorstwie, definicja macierzy BCG, korzyści płynące ze stosowania BCG, ograniczenia BCG.

Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów zarządzania, inaczej mówiąc zagadnienie to jest ściśle związane ze strategią i planowaniem w przedsiębiorstwie. W celu skutecznego zarządzania organizacją stosuje się narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Analiza BCG jest jednym z takich narzędzi. Pomaga menadżerom w zrozumieniu udziałów różnych produktów w stosunku do wyników całego przedsiębiorstwa, dostarcza wielu informacji odnośnie rynku, produktu i konkurencji. Zagospodarowanie zysku oraz właściwy podział środków finansowych między poszczególne jednostki jest jednym ze sposobów wykorzystania tej metody.
Wstęp Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. To właśnie dzięki dobrej strategii wiele przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces, a co najmniej równie wiele niepowodzeń można wyjaśnić strategicznymi błędami w zarządzaniu. Duży wkład do myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie wniosły analizy portfelowe. Jedną z pierwszych analiz była analiza BCG powstała w końcu lat 60-tych, a kolejne następujące po niej stanowiły jej zmodyfikowaną wersję. Analizy te pomagają określić w sposób systematyczny diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa w otoczeniu. Pozwalają na prostą i skuteczną ocenę konkurencyjności poszczególnych produktów i usług. Dla każdego z tych produktu lub rynku można więc stworzyć inną koncepcję działania i rozwoju. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, możemy postawić sobie pytanie, czy analiza portfelowa BCG "... stanowi panaceum i daje odpowiedź na wszystkie aspekty strategii [8, s.50]". Na tak postawione pytanie można powiedzieć, że nie. Poniższa praca ma za zadanie pokazać, że analiza portfelowa BCG posiada pewne ograniczenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie macierzy wzrostu/ udziału jej wad i zalet, formuł obliczania oraz charakterystyki poszczególnych pól macierzy. 1. Analiza portfelowa w przedsiębiorstwie
Analiza portfelowa jest metodą polegającą na umieszczeniu w dwuwymiarowej macierzy produktów stanowiących ofertę marketingowa przedsiębiorstwa. Na podstawie takich czynników jak atrakcyjność rynku, pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa oraz jego zasoby i relacje wzajemne poszczególnych ofert marketingowych, można zauważyć jak przebiega proces formułowania strategii marketingowej. Metoda ta używana jest w ocenie równowagi oferty produktów przedsiębiorstwa. Oceny portfela produktów dokonuje się poprzez ocenę "wartości" rozpatrywanych rynków (branż) i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na tych rynkach. Położenie poszczególnych produktów w macierz pozwala na zorientowanie się:
na jakich rynkach prowadzimy lub zamierzamy prowadzić interesy: rozwijających się czy wchodzących w fazę dojrzałości;
kim jesteśmy lub będziemy na tych rynkach: liderem, kimś znaczącym, mającym wpływ na rynek, czy outsiderem, pozbawionym realnego wpływu.


(…)

… produktów w macierzy BCG istnieje możliwość wyznaczenia roli tych produktów w rozwoju przedsiębiorstwa oraz prognozowania zmiany tego umiejscowienia. Metody portfelowe są typowymi narzędziami konsultantów organizacyjnych. Opracowano kilka macierzy analizy produktów i rynków organizacji. Najbardziej znana jest macierz wzrostu/ udziału w rynku opracowana przez Boston Consulting Group (BCG) oraz macierz…
…. Kisielnicki [1, s.84]". Inaczej w swoim słowniku z zakresu zarządzania tłumaczy tę definicję R. Koch. Według niego macierz wzrostu/ udziału w rynku to prosta macierz ilustrująca być może najważniejsze koncepcje teorii działalności gospodarczej, jakie sformułowano od II wojny światowej. Wymyślona pod koniec lat sześćdziesiątych macierz przedstawia dwuwymiarowy tok myślenia konsultantów Boston Consulting Group…
… pionowa. W celu oddzielenia tempa wzrostu w macierzy stosuje się pola o wysokim i niskim tempie wzrostu sprzedaży na rynku, gdzie często granicą jest 10 procentowa roczna stopa lub odnotowany w tym samym okresie wskaźnik wzrostu produktu narodowego brutto (PNB). Oznacza to, że za produkty, których rozwój sprzedaży przebiega w szybszym tempie niż PNB znalazły się w fazie wzrostu. Za rynek o niskim…
… jest niska rentowność, dlatego też warunkiem koniecznym nadążania za wzrostem rynku jest napływ kapitału z innych obszarów działalności. Jeżeli tak się nie stanie, to wraz ze spadkiem tempa wzrostu rynku, produkt ten spadnie do pola psy. Jeżeli natomiast wykorzysta się płynność rynku i dokona inwestycji wprowadzających "znak zapytania" na pozycję lidera, działalność przechodzi do kwadratu gwiazd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz