Zarządzanie - strategia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - strategia - strona 1 Zarządzanie - strategia - strona 2

Fragment notatki:

Strategia odpowiada na 2 pytania:
W jakiej domenie będziemy działać?
Jak wygrać rywalizację w domenie?
Domena - pole działania określone przez rodzaj wytwarzanych wyrobów, względnie świadczonych usług.
Etapy planowania strategicznego:
analiza otoczenia
analiza organizacji
określenie opcji strategicznych
wybór strategiczny
opracowanie programów strategicznych
Otoczenie można podzielić na dalsze i bliższe.
Dalsze - zbiór sił pośrednio oddziałujących na organizację.
Bliższe - siły bezpośrednio oddziałujące na organizację.
Segmentami otoczenia dalszego są:
otoczenie makroekonomiczne (podatki, ceny)
otoczenie polityczno prawne
otoczenie socjokulturowe (zmiany demograficzne)
otoczenie technologiczne
otoczenie naturalne
Celem analizy otoczenia dalszego jest określenie szans i zagrożeń.
Celem analizy otoczenia bliższego jest określenie atrakcyjności domeny.
Atrakcyjność tę kształtują następujące siły:
siła nacisku dostawców i odbiorców
produkty substytucyjne
potencjalni oferenci
rywalizacja między oferentami
polityka gospodarcza danego państwa
Im większa siła nacisku dostawców i odbiorców, tym mniejsza atrakcyjność domeny i odwrotnie.
Im więcej produktów substytucyjnych, tym mniejsza atrakcyjność domeny.
Im większa bariera wejścia na rynek, tym większa atrakcyjność i odwrotnie.
Im ostrzejsza rywalizacja między oferentami, tym mniejsza atrakcyjność.
Im większa wolność gospodarstwa, tym większa atrakcyjność.
Celem analizy organizacji jest określenie jej mocnych i słabych stron.
Ustalanie mocnych i słabych stron nie jest możliwe bez układu odniesienia, którym może być najgroźniejszy konkurent.
Typowymi obszarami mocnych i słabych stron są:
personel
marketing
finanse i rachunkowość
organizacja i zarządzanie
Etap określanie opcji strategicznych polega na formułowaniu możliwych odpowiedzi na pytania zawarte w definicji strategii.
Określanie opcji strategii na szczeblu domeny polega na formułowaniu odpowiedzi na następujące pytania:
gdzie będziemy działać? (cały rynek lub jego część)
w jakim kierunku będziemy działać? (strategia kosztowa i wyróżniania)
według jakich reguł będziemy działać? (strategia dostosowania się do obowiązujących na rynku reguł konkurowania, strategia innowacyjna)
Kryteria wyboru strategicznego:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz