Planowanie jako funkcja zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 1 Planowanie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 2 Planowanie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie jako funkcja zarządzania
Planowanie to wytyczanie celów i sposobów działania (decydowanie o tym, co zamierzamy robić i w jaki sposób).
4.1.1 Powody planowania
Możemy wyróżnić następujące powody planowania:
Zmiany w otoczeniu
Ustanowienie standardów ułatwiających kontrole
Wytyczenie kierunków działań
Ograniczenie wpływów zmian- przewidywanie tego co będzie w przyszłości
Minimalizowanie marnotrawstwa i dublowania czynności
4.1.2 Etapy planowania
Wyróżnia się następujące etapy planowania:
Definiowanie celów
Ustalenie ile już zostało przez nas osiągnięte w celu określenia naszych mocnych i słabych stron
Opracowanie przesłanek dotyczących warunków w przyszłości, jakie będą okazje a jakie mogą się pojawić zagrożenia. Opracowanie alternatywnego scenariusza
Analiza rożnych wariantów działania- umyślny dobór środków działania i zasobów oraz wybór najlepszego
Wdrożenie planu i ocena osiągniętych wyników
4.1.3 Rodzaje planów
Ze względu na charakter planów wyróżnia się plany:
Strategiczne- dotyczą najważniejszych problemów organizacji, zakreślają ogólne ramy działania organizacji. Odpowiadają na pytanie w jakiej domenie będziemy działać i jak wygrać w niej rywalizację (domena - pole działania określone przez rodzaj wytwarzanych wyrobów względem świadczonych usług)
Operacyjne- ukierunkowują bieżącą działalność na podstawie sformułowanych celów strategicznych. Plany strategiczne różnią się od operacyjnych stopniem szczegółowości, tym gdzie w organizacji są opracowywane oraz horyzontem czasu.
Ze względu na horyzont czasu, którego plany dotyczą, wyróżnia się plany:
Długoterminowe- dotyczą kilku lat
Krótkoterminowe- dotyczą dni, tygodni, kilku miesięcy
4.1.4 Etapy planowania strategicznego:
Etap I - analiza otoczenia
Analiza otoczenia dalszego sprowadza się do określenia sił oddziałujących w jego 5 sektorach:
Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie polityczno-prawne Otoczenie socjo-kulturowe
Otoczenie naturalne
Analiza sił oddziałujących poszczególnych sektorów polega na:
Określeniu wielkości oddziałujących sił
Określeniu powiązań między siłami
Zaprojektowaniu scenariuszy rozwoju otoczenia dalszego
Określeniu założeń dotyczących dalszego trybu postępowania, w szczególności szans i zagrożeń
Analiza otoczenia bliższego polega na określeniu atrakcyjności domeny.Atrakcyjność uzależniona jest od:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz