Zarządzanie - ściąga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - ściąga - strona 1 Zarządzanie - ściąga - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot nauki i zarządzania. Przedmiotem zarządzania są wyodrębnione z otoczenia zespoły ludzkie, działające celowo, wytwarzające i dostarczające produkty (wyroby i usługi) niezależnie od formy oceny przyjętej przez konsumentów - otoczenie.
W ujęciu ogólnym wyodrębnione pod względem prawnym zespoły ludzkie wyposażone w zasoby rzeczowe, finansowe i informacyjne realizujące postawione cele nazywamy organizacjami. W organizacji możemy wyodrębnić dwie grupy pracownicze:
bezpośrednio wykonujących pracę (zatrudnieni w ruchu). W praktyce posługujemy się pojęciem zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Treścią działań są procesy materialne i energetyczne (sprzedaż w sklepie, kierowaniem pojazdem, spawanie, montowanie)
wpływających pośrednio na realizację celów organizacji ( zarząd). W praktyce posługujemy się pojęciem zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. Treścią działań są procesy informacyjno-decyzyjne (kierowanie pracownikami, planowanie produkcji, ewidencjonowanie kosztów, zaciąganie kredytów).
Zarządzanie organizacją obejmuje:
Wyznaczanie (czasami odkrywanie) celów-misji, jakie ma spełniać organizacja w różnych horyzontach czasu.
Opracowywanie strategii zmian jakie w dłuższym horyzoncie czasu należy przeprowadzić w organizacji.
Dobieranie majątku do wyznaczonych celów.
Powiększanie i pozyskiwanie kapitału organizacji.
Stwarzanie warunków fizycznych wykonywania pracy (powierzchnia, warunki i wyposażenie stanowisk pracy) dla całego zespołu pracowniczego.
Przydzielanie zadań wykonawcom (proces pracy).
Sprzedaż produktów.
Pozyskiwanie dostawców i odbiorców.
Podejmowanie decyzji.
Prowadzenie negocjacji wewnątrz organizacji z organizacjami współpracującymi w otoczeniu.
Dobieranie personelu (zespołu ludzkiego) do pracy w organizacji.
Tworzenie i zapewnienie wewnętrznej komunikacji w organizacji (przepływ informacji i struktura organizacyjna).
Istotę zarządzania można zdefiniować następująco: zarządzanie jest zestawem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Zadaniem zarządzających jest racjonalny dobór, odnowa (remonty, inwestowanie) i wykorzystanie zasobów materialnych w działalności gospodarczej.
Zadaniem zarządzających zasobami finansowymi jest pozyskiwanie źródeł finansowania oraz lokowanie kapitału w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację wytyczonego celu działalności.
Organizacja powinna umieć pozyskać informacje zewnętrzne o:
klientach (potrzeby, wypłacalność, udział w sprzedaży)


(…)

… wynikającej ze współpracy z organizacjami wspomagającymi udział na rynku (instytuty naukowo-badawcze, banki, stowarzyszenia, fundacje).
Funkcje zarządzania.
Zarządzanie jest procesem polegającym na celowym uruchamianiu, poprzez zasoby ludzkie (personel) z pomocą systemu informacyjnego, zasobów majątkowych i kapitałowych. Menedżerowie wraz z zatrudnionymi w tzw. zarządzanie (aparat administracyjny…
… głównych elementów strategii konkurencji firmy. W piaście koła znajdują się cele firmy, czyli ogólne określenie, w jaki sposób zamierza się konkurować. Szprychami koła są podstawowe operacyjne zasady postępowania, za pomocą których firma dąży do osiągnięcia tych celów.
Strategia konkurencji czołowej występuje wtedy, gdy przedsiębiorstwo zdecydowało się konkurować pełną gamą produktów…
… kierowniczy informacji. Aby szybko dostosowywać się do potrzeb klienta trzeba te potrzeby po prostu znać,
prawidłowe rozlokowanie uprawnień władczych tak by zachowana była na każdym szczeblu zarządzania zasada równowagi zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
W teorii zarządzania występują dwa rodzaje tzw. klasycznych struktur organizacyjnych, tj. struktura liniowa, w której dominują więzi służbowe (hierarchiczne) oraz struktura funkcjonalna z przewagą więzi funkcjonalnych (doradczych).
Dominacja więzi hierarchicznych w strukturze liniowej powoduje, że jest ona prosta i przejrzysta. Każdy przełożony służbowy jest jednocześnie przełożonym funkcjonalnym (więzi służbowe i funkcjonalne pokrywają się). W strukturach liniowych zachowana jest zatem zasada jednoosobowego kierownictwa - każdy podlega, służbowo…
… połączeniem obu klasycznych struktur organizacyjnych.
Dwa rodzaje zależności pomiędzy podmiotami tworzą często występujące struktury określane jako: holding oraz konglomerat.
Holding jest grupą podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie, z których jeden posiada kontrolny pakiet udziałów w innych podmiotach. Struktura holdigowa ma następujące cechy:
poszczególne jednostki organizacyjne…
… dominującej. Konglomeratem jest np. połączenie firmy autobusowej z firmą zajmującą się organizowaniem przewozów turystycznych.
11. Teorie motywacji.
Podejście do motywowania od strony treści koncentruje się na pierwszym etapie procesu motywowania tzn. na potrzebach i związanych z nimi odczuciach niedostatku.
Najbardziej znanymi teoriami procesu jest teoria oczekiwań i teoria sprawiedliwości.
Podstawowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz