Zarządzanie produkcją i usługami - PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY WYROBEM A USŁUGĄ

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją i usługami -  PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY WYROBEM A USŁUGĄ - strona 1 Zarządzanie produkcją i usługami -  PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY WYROBEM A USŁUGĄ - strona 2 Zarządzanie produkcją i usługami -  PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY WYROBEM A USŁUGĄ - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY WYROBEM A USŁUGĄ
WYRÓB – jest to produkt albo usługa realizowana w systemie jakości.
PRODUKT
WYRÓB
USŁUGA
- niematerialność
- niejednorodność
- nierozdzielnie produkcji z konsumpcją
- nietrwałość
- dominacja ludzi
- utrudniona standaryzacja
- materialność
- jednorodność
- oddzielenie produkcji od konsumpcji
- trwałość
- dominacja technologii
- łatwa standaryzacja
KLASYFIKACJA WYROBÓW:
1) klasyczne dobro materialne (sól),
2) dobro materialne z towarzyszącymi usługami (zapałki),
3) hybryda – produkt w 50% składa się z wyrobu i w 50% z usługi,
4) usługi z towarzyszącymi usługami,
5) klasyczna usługa.
DOMINACJA ELEMENTÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH W
WYROBACH I USŁUGACH
usługa teatralna
Elementy
niematerialne
(usługowe)
podróże lotnicze
bar
dom
sól
Elementy
materialne
(wyroby)
ROLA USŁUG WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę. Popyt na usługi
zwiększa się zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i ze strony indywidualnych klientów.
%
zatrudnionych
usługi
75
50
przemysł
25
rolnictwo
1850
1900
1950
2000
lata
RODZAJE USŁUG
USŁUGA - jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono
nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana
lub nie z produktem fizycznym.
Rodzaje usług ze względu na przeznaczenie:
1. Usługi produkcyjne - zaspokajają w sposób pośredni potrzeby ludzkie. Są to
niematerialne produkty użyteczne, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, w tym:
o roboty instalacyjne i montażowe,
o proces produkcji wyrobów na zlecenie producenta,
o usługi związane ze sferą produkcji dóbr materialnych /np. złomowanie/,
o dystrybucja energii elektrycznej, itp.
2. Usługi konsumpcyjne - do których zaliczamy:
o naprawy, remonty, konserwacje,
o udostępnianie urządzeń, pomieszczeń do ich eksploatacji,
o usługi mieszkaniowe i komunalne, ochrony zdrowia, oświaty i kultury,
turystyki, kultury fizycznej, itp.
3. Usługi ogólnospołeczne - świadczone przez:
o aparat władzy, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
o instytucje odpowiedzialne za usługi pozagospodarcze.
Rodzaje usług ze względu na rodzaj wyniku pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Renowacyjne /naprawcze/ - przywracanie wartości istniejących dóbr,
Informacyjne - przetwarzanie i przechowywanie informacji,
Dystrybucyjne - zwiększanie zasobów rzeczowych do produkcji bądź konsumpcji,
Rekreacyjne - lecznicze, higieniczno-estetyczne, sportowe, rekreacyjne,
Oświatowo-kulturalne - przekazywanie wiedzy, doznań artystycznych,
Organizacyjne - podejmowanie i przekazywanie decyzji.
Rodzaje usług ze względu na charakter wykonywanej pracy:
1. Czynności oddziałujące na przedmioty i/lub obiekty,
2. Czynności udostępniające eksploatację urządzeń lub pomieszczeń w zakresie
transportu i łączności,
3. Czynności zaspokajające potrzeby psychiczne i fizyczne ludzi,
4. Czynności zaspokajające potrzeby organizacyjne społeczeństwa.
Rodzaje usług ze względu na obiekt działania:
1.
2. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz