zarządzanie produkcją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie produkcją - strona 1 zarządzanie produkcją - strona 2 zarządzanie produkcją - strona 3

Fragment notatki:

Co zawiera notatka? Przekonaj się: przeprowadzenie selekcji części i dobór asortymentu gniazda, dokumentacja technologiczna oraz szkice gabarytowe części (patrz dodatki), obliczenia wstępne, sprawdzenie ogólnych warunków zorganizowanie gniazda potokowego, ustalenie ekonomicznej wielkości partii, tempa produkcji części, rytmu jednostkowego, rytmu serii, itp, ustalanie rytmu gniazda, skorygowanie wielkości partii obróbczych, wielkości partii transportowych i sprawdzenie wykonalności produkcji, ustalenie liczby stanowisk w JGS-ach według zdolności obciążeniowych poszczególnych operacji, określanie liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz współczynnika wykorzystania ich czasu pracy. Mnóstwo obliczeń. Tabelki.

Wprowadzenie
Poniższe opracowanie zawiera podstawowe obliczenia dotyczące systemu pracy gniazda potokowego, do których zalicza się:
-program produkcji
-wielkość partii obróbczych
-liczbę i rozmieszczenie stanowisk roboczych
-ilość niezbędnych pracowników produkcyjnych
-długość cykli produkcyjnych
Gniazdo w którym wykonywane są podobne przedmioty przez różne technologie jest jedną z podstawowych form organizacji produkcji, która ma następujące cechy:
-nawracanie do poprzednio już wykorzystanych stanowisk pracy
-zmiany kierunku przebiegu
-drogi przebiegu produktów przecinają się wzajemnie w drodze międzyoperacyjnej
-poszczególne detale składają się na obciążenie stanowiska roboczego
-najczęściej stosowany przebieg detali: szeregowy, szeregowo-równoległy
Forma potokowa spełnia następujące warunki:
-operacje są przyporządkowane do poszczególnych stanowisk
-kolejność wykonywania operacji na każdym stanowisku jest normatywnie określana i powtarza się rytmicznie
-sterowanie przebiegiem produkcji odbywa się w oparciu o wzorzec na przykład: harmonogram, takt produkcji
Przeprowadzenie selekcji części i dobór asortymentu gniazda
Dokumentacja technologiczna oraz szkice gabarytowe części
(patrz dodatki)
Obliczenia wstępne
Obliczenie rocznego programu produkcji poszczególnych części według wzoru:
Gdzie:
Pfi- program produkcji wyrobów finalnych
Pk- program produkcji wyrobów na rzecz kooperacji
Pz- program produkcji wyrobów zamiennych di- współczynnik powtarzalności części w wyrobie
b- współczynnik braków
ag- liczba asortymentu wyrobu gotowego
Po podstawieniu odpowiednich danych otrzymano:
Wyliczone wartości zostały przedstawione w poniższej tabeli:
Nr. rys. części
Nazwa części
Pf
(szt/rok)
di
(szt/wyr)
Pk
(szt/rok)
Pz
(szt/rok)
B
%
Pczi
(szt/rok)
1
E/35/1/77
Tuleja
1500
3
500
500
2
5610
2
A/35/4/73
Pokrywa
2000
2
1500
700
2
6324
3
B/35/3/76
Tarcza
2000
2
1000
700
2
5814
4
D/35/2/75
Nakrętka
1500
3
1000
700
2
6324
5
C/35/6/74
Pokrywka
1000
3
1000
500
1,5


(…)

… podobieństwa technologiczno- organizacyjnego
Współczynnik ten obrazuje stopień pokrycia zbioru jednorodnych grup stanowisk przez marszruty technologiczne przedmiotów.
gdzie:
mr- liczba operacji rodzajowych wykonywanych w gnieździe
rr- liczba JGS
ag- liczba asortymentowa
Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:
Czyli wskaźnik ten mieści się w założeniu. Obliczenie współczynnika zmienności robót korzystając…
…- normatywny współczynnik obciążenia stanowisk roboczych uwzględniający niezbędne rezerwy na straty organizacyjne, przyjęto: ηn=0,85
Po podstawieniu odpowiednich danych otrzymano:
Wyliczamy współczynnik zmienności robót f: 5.3 Obliczanie współczynnika powtarzalności stanowisk roboczych:
Gdzie:
rg- liczba stanowisk w gnieździe
rr- liczba JGS
Należy zauważyć, że został spełniony warunek: dr < 3
Sprawdzenie…
… wykonalności produkcji.
Wyznaczenie rytmu gniazda oraz krotności
Na podstawie obliczeń otrzymano:
Korzystając ze wzoru:
Gdzie:
kr- ilość uruchomień dla poszczególnych detali, liczba naturalna, dostatecznie mała możliwie mała równości, określa powtarzalność rytmów partii w rytmie gniazda
Po podstawieniu uzyskano następujące wyniki: Ustalenie organizacyjnej wielkości partii
Otrzymano:
Ustalenie wielkości partii…
… technologii
(patrz dodatki numer 1) Opracowanie kart technologicznych
(patrz dodatki numer 2)
Dodatek numer 1
Lp.
Nazwa części
RVL-60
TUD-50
RS1Z
PS1Z
SlxS
ZFC-20
RVL-63
FDA-16
m
mr A
Tuleja
10
20
30
40
50
70
-
-
6
6
B
Pokrywa przednia
-
10,20
30
-
40,70
60
-
-
6
4
C
Tarcza ślizgu
-
20
30,40
-
50
70
10
-
6
5
D
Nakrętka
10
20
40,50
-
60
80
-
-
6
5
E
Pokrywka
-
20
30
-
60
40
10
50
6
6
Suma
30
26
Oznaczenia:
m…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz