Zarządzanie - procesy inwestycyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - procesy inwestycyjne - strona 1 Zarządzanie - procesy inwestycyjne - strona 2 Zarządzanie - procesy inwestycyjne - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka procesów innowacyjnych. 1. Istota, pojęcie oraz cechy innowacji. Rozpatrując pojęcie innowacji nie sposób nie odnieść się do definicji przedstawionej przez J. A. Schumpetera. Jako pierwszy w początkach poprzed-niego stulecia wprowadził je do nauk ekonomicznych, a sprecyzował w 1960 r., w swoim dziele zatytułowanym "Teoria rozwoju gospodarczego" . W szeroko rozumianej innowacyności przedsiębiorstw zawierał on:
udoskonalanie dotychczas produkowanych wyrobów oraz wprowadzanie nowych,
wprowadzanie nowych metod produkcji oraz udoskonalanie dotychczasowych,
aktywizowanie i otwieranie nowych rynków zbytu,
działania zmierzające do unowocześniania i stosowania nowych sposobów sprzedaży,
unowocześnienia w zakresie organizacji produkcji,
wykorzystywanie nowych rodzajów surowców i materiałów.
Definicja J. Schumpetera, uważana za klasyczną, jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych. Charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem przedmiotowym. Dotyczy bowiem niemalże każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. Jej autor zwraca także uwagę na konieczność zaistnienia innowacji przede wszystkim w praktyce działań firmy. Według niego innowacja nie może pozostawać w sferze teorii. Tak więc innowacyjność można rozumieć jako pierwsze zastosowania wynalazku w działalności gospodarczej . Dalsze wykorzystywanie wynalazku i jago rozprzestrzenianie się w gospodarce nazywane jest dyfuzją innowacji. Wielu autorów znacznie poszerza pojęcie innowacyjności. Według nich obejmuje ona nie tylko wykorzystanie wynalazku w działalności gospodarczej, ale także szereg wcześniejszych działań, tj. samo wynalezienie, projektowanie, wdrażanie i metody wytwarzania innowacji . Inni autorzy traktują to zagadnienie jako już samą ideę, która jest nowa i odmienna od dotychczasowej, albo jako istniejący od dawna pomysł, który w danych warunkach, przez dane przedsiębiorstwo zaczął być postrzegany jako innowacja i wykorzystywany . Jak widać termin "innowacja" jest bardzo różnie i szeroko interpretowany. Dla jednych są to drobne, nieznaczne przemiany, dla innych wielkie i ważne wynalazki, jeszcze inni kojarzą je jedynie z postępem technicznym i nowymi technologiami lub po prostu czymś nowym, dotąd nieznanym, a stworzonym dla konkretnej potrzeby i specjalnie zaprojektowanym. Wśród wielu definicji ta zaproponowana przez j. Schumpetra wydaje się być jedną z najbardziej właściwych i najpełniej oddających istotę tego zagadnienia. Zwraca on bowiem uwagę na wielopłaszczyznowość innowacji, nie ograniczając jej jedynie do sfery techniki, czy technologii oraz na potrzebę wykorzystania innowacji w praktyce oraz dalszą jej dyfuzję w gospodarce. Innowacja nie musi być tu postrzegana jako coś zupełnie nowego, dotąd nie spotykanego. Rozprzestrzeniając się, w każdym kolejnym podmiocie może być postrzegana jako coś nowego i nosić miano innowacji. W swej wielopłaszczyznowości jest ona nie tylko tworzeniem czegoś nowego, ale także koncentruje się na modyfikowaniu procesów, technik, wyrobów i metod działania w nowy dla danej organizacji sposób.

(…)

…, Warszawa 2000 r.
Marian Huczek "Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa" str.38-39, Bielsko-Biała 1996 r.
W. Janasz "Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu", str. 70, szczecin 1999 r.
Marian Huczek "Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa" str.41, Bielsko-Biała 1996 r.
Tamże... str. 42.
Józef Penc "Innowacje i zmiany w firmie", str. 115, Warszawa 2000 r.
"Ośrodki innowacyjności…
… inną sytuację, bądź zjawisko stymulujące powstanie innowacji.
Jedno z podstawowych rozróżnień rodzajów źródeł innowacji dotyczy źródeł wewnętrznych, wiążących się z własnymi pracami badawczo-rozwojowymi oraz źródeł zewnętrznych. Według M. Piałuchy i B. Siuty owy proces badawczo-rozwojowy można przedstawić w następujący sposób:
Badania podstawowe "czyste" - są to własne prace…
… tutaj, wykorzystywane w coraz szerszym zakresie, komputery oraz nowoczesne roboty przemysłowe. Innowacje w środkach pracy często występują w połączeniu z innowacjami technologicznymi. Poprzez te drugie uzyskuje się zwiększenie rozmiarów produkcji, podniesienie poziomu jakościowego produktów oraz poprawę warunków pracy. Innowacje te nie muszą być rozumiane jako głębokie zmiany w sferze technologii. Powyższe efekty…
ręka rynku staje się mało skuteczna."
Edward Stawasz "Innowacje a mała firma", str. 11, Łódź 1999 r.
Wojciech Wiszniewski "Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych", str. 8, Warszawa 1999 r.
Józef Penc "Innowacje i zmiany w firmie", str. 113, Warszawa 2000 r. Tamże... str. 111-113.
Stefan Marciniak "Innowacje i rozwój gospodarczy", str. 11, Warszawa 2002 r.
Tamże... str. 12.
"Innowacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz