Zarządzanie plikami - wyszukiwanie plików - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie plikami - wyszukiwanie plików - omówienie - strona 1 Zarządzanie plikami - wyszukiwanie plików - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie plikami: ls –  wyświetla zawartość katalogu    Postać :  ls [opcje] [plik...]    Opcje:  -l  wyświetla dokładne informacje o  plikach (rodzaj pliku, uprawnienia, nazwę właściciela, datę modyfikacji)     -a  wyświetla także pliki ukryte (ich nazwa  zaczyna się od kropki)     -s  wyświetla dodatkowo rozmiar plików     -R  rekurencyjne wyświetlanie zawartości  katalogu (wraz z podkatalogami)     -t  posortowanie wyniku według czasu  modyfikacji pliku     -S  posortowanie wyniku według rozmiaru  plików mkdir  – tworzy katalog     Postać:  mkdir [-p] katalog...     Opcje:  -p  pozwala tworzyć ”gałęzie”  katalogów (mkdir -p kat1/kat2/kat3/kat4) rmdir -  usuwa puste katalogi    Postać:  rmdir [-p] katalog... cd -  zmienia bieżący katalog    Postać:  cd [katalog]  (~ katalog domowy, ..  katalog wyżej) rm -  usuwa pliki    Postać:  rm [opcje] plik...    Opcje:  -f  nie pytaj o potwierdzenie  podczas usuwania     -r  usuń rekurencyjnie - przydatne przy  usuwaniu katalogów wraz z zawartością cp -  kopiuje pliki i katalogi    Postać:  cp [-r] plik1 plik2    Opcje: -r rekurencyjnie - pozwala  kopiować całe katalogi mv -  przenosi pliki    Postać:  mv plik1 plik2 pwd - wyświetla  bieżący katalog    Postać:  pwd ln -  tworzy dowiązanie do pliku    Postać:  ln [opcje] plik nazwa dowiązania    Opcje:  -s  tworzy dowiązanie symboliczne -  pozwala na tworzenie dowiązań do katalogów touch -  zmienia datę modyfikacji pliku lub  tworzy pusty plik    Postać:  touch [opcje] plik... file - wyświetla  informacje o zawartości  pliku    Postać:  file [opcje] plik... Wyświetlanie zawartości plików: cat - wyświetla  zawartość pliku    Postać:  cat [opcje] [plik...] Polecenie cat może tez posłużyć do  tworzenia plików tekstowych  (cat  pliktekstowy to jest tekst który zostanie umieszczony w  pliku o nazwie pliktekstowy Aby zakończyć wciśnij Ctrl-D) lub do łączenia kilku plików w jedna całość more - wyświetla  zawartość pliku strona po  stronie    Postać:  more [opcje] plik less - wyświetl  zawartość pliku strona po  stronie    Postać:  less [opcje] plik head - wyświetla  początek pliku    Postać:  head [opcje] plik...    Opcje:  -n  liczba wyświetli określoną liczbę  początkowych linii     -c  liczba wyświetli określoną liczbę  początkowych znaków tail - wyświetla  koniec pliku    Postać:  tail [opcje] plik... cmp -  porównuje pliki znak po znaku    Postać:  cmp [opcje] plik1 plik2    Opcje:  -c  wypisuje różniące się znaki ( -l ) wypisuje wszystkie różniące się znaki 

(…)

… - wstawianie tekstu na początku aktualnej
traceroute - wyświetla trasę pokonywana do linii
danego hosta
a - wstawianie tekstu za kursorem
Postać: traceroute [opcje] nazwa hosta
O - utworzenie nowej linii powyżej aktualnej
write - wysyła wiadomość tekstowa do
o - utworzenie nowej linii poniżej aktualnej
użytkownika
X - usuwanie znaku przed kursorem
Postać: write użytkownik[@adres]
x - usuwanie znaku…
… elektronicznej
d - skasowanie wskazanego tekstu
Postać: mail użytkownik[@adres] [-s
P - wstaw ostatnio skasowany fragment na
temat] [-c adres innego adresata]
lewo od kursora lub poniżej (P.-polecenie P
telnet - połączenie ze zdalnym komputerem powtórz 2x)
Postać: telnet użytkownik[@adres]
y - skopiowanie tekstu do bufora
ssh - szyfrowane połączenie ze zdalnym
pomocniczego
komputerem
Y - skopiowanie linii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz