Podstawowe polecenia systemu Unix

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe polecenia systemu Unix - strona 1

Fragment notatki:

Porusza m.in. zagadnienia takie jak: logowanie w systemie Unix, zakładanie i przeglądanie plików tekstowych, usuwanie plików przy pomocy polecenia rm, polecenie kasowania katalogów rmdir.
                                                                                                                                                                          <>    <>               >   >                                                                                         >         >                                                                                        >                                              >                       <><>                  <><>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <  > <  >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… nie występujący w podanej liście (odwrotność listy), zamiast
wykrzyknika moŜe teŜ być uŜyty znak ^.
{lista_napisów} dowolny napis z podanej listy napisów oddzielanych przecinkami

Sprawdź realizację poleceń:
ls *
ls ??
ls info*
cat *a
ls P[1-3]
ls info.{ls,cp}
# wyświetla nazwy wszystkich plików (podobnie jak ls)
# dwuznakowe nazwy plików
# nazwy plików zaczynające się od napisu info
# wyświetla treść…
…)
# polecenie cd zmienia katalog bieŜący
# katalog jest pusty
# przejście do katalogu nadrzędnego
# w jednej linii moŜna zapisać wiele instrukcji rozdzielanych
# średnikami
# ponowne przejście do katalogu Folder
# utworzenie dwu nowych podkatalogów
# przejście do podkatalogu
# przejście przez 2 poziomy katalogów do katalogu głównego
# przejście przez 2 poziomy katalogów do podkatalogu K2
# przejście (na skróty…
…>
- przesunięcie o wiersz
#
<spacja>
- przesunięcie o stronę
#
b
- powrót o stronę
#
h
- wyświetlenie spisu uŜytecznych klawiszy
#
q
- zakończenie przeglądania
# operator > powoduje przekierowanie do nowego pliku tekstu
# „normalnie” wyświetlanego na ekranie
# tym razem polecenie ls ujawnia obecność pliku o nazwie info.ls
# polecenie z opcją –l wyświetla szczegółową informacje o plikach
# nazwa w kolumnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz