Zarządzanie - ocena kierowników

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - ocena kierowników - strona 1 Zarządzanie - ocena kierowników - strona 2 Zarządzanie - ocena kierowników - strona 3

Fragment notatki:


Ocena kierowników we współczesnych przedsiębiorstwach
Metoda badań własnych Założenia badawcze
W dzisiejszych czasach skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem koncentruje się na ludziach i na ich walorach intelektualnych i moralnych, na ich aspiracjach i oczekiwaniach.
Nowoczesne zarządzanie polega na tworzeniu warunków, które by mobilizowały pracowników. Oznacza to, że kierowanie grupą ludzi wymaga zrozumienia roli człowieka w organizacji, na doskonaleniu pracy i włączeniu pracowników do procesu współdecydowania. Ma to ogromny wpływ na procesy motywacyjne pracowników.
Aby stosunki między kierownikiem a podwładnymi polepszały się, powinny być spełnione pewne warunki:
wzbudzenie zaufania u podwładnych do samego siebie
zapewnienie podwładnym poczucia bezpieczeństwa pod względem psychologicznym i zrozumienie indywidualności pracowników
stymulowanie podwładnych do wglądu w samego siebie i swoje sprawy
zachęcenie podwładnych do formułowania celów związanych z własnym rozwojem „... z pewnością wielość ról wskazuje na wielkość funkcji, które będzie musiał realizować menedżer, tym samym określenie „być chłopcem od wszystkiego” oznacza jego służebność wobec przełożonych, kolegów, otoczenia zewnętrznego, a nawet własnych podwładnych, którym musi zapewnić wszelkie zasoby firmy, niezbędne do wykonywania zaleconych prac. Potwierdzają się więc w pełni słowa L.Parksona, amerykańskiego socjologa „człowiek jest wiązka ról”, których spełnienie jest podstawą jego oceny” Wynika stąd, że sukces w roli kierownika osiąga ten, który potrafi porozumiewać się z pracownikami, pozytywnie na nich wpływać, rozwiązywać konflikty oraz negocjować trudne sprawy.
„Nieznajomość ludzi, fałszywy obraz ich możliwości, potrzeb i dążeń oraz brak poszanowania ich godności to najczęściej przyczyny wadliwych decyzji, nieumiejętnego komunikowania się i motywowania, a w konsekwencji - nieskutecznego kierowania.” Pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, czego się od nich oczekuje, a kierownicy być świadomymi, że każdy pracownik jest jednostką.
Z powyższych rozważań wynika to, że aby proces zarządzania był efektywny, wydajny i elastyczny, potrzebni są ludzie, którzy charakteryzują się efektywnością i wydajnością oraz elastycznością działania.
Cel badania
Celem badania jest identyfikacja cech przywódczych występujących u kierownika niewielkiego przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety rozprowadzonej wśród pracowników tegoż przedsiębiorstwa, w której oni dokonują oceny cech przywódczych kierownika, a także ankiecie, którą wypełnia sam kierownik dokonując samooceny.


(…)

…:
eksperymenty
obserwacje
wywiady
ankiety
metody projekcyjne
Osiągnięcie celu badania wymaga prawidłowego zastosowania metod i technik badań. Trzeba mieć świadomość zalet i wad każdej z metod i technik badawczych. Najczęściej stosuje się kwestionariusz (ankiety, wywiady, obserwacje). Pytania w kwestionariuszu mogą mieć formę pytającą, oznajmującą, wskazującą. Stosuje się pytania otwarte, zamknięte i tzw. pytania półotwarte pytania otwarte - polegają na samodzielnym formułowaniu odpowiedzi, dające jednocześnie respondentowi swobodę wypowiedzi, gdyż nie narzucają z góry żadnego wariantu
pytania zamknięte - zestaw możliwych odpowiedzi, z których respondent wybiera jedną
pytania półotwarte - pytania zamknięte z ukrytym na kwestionariuszu odpowiedzi pytaniem otwartym.
W moim badaniu wybieram ankietę. Ankieta…
… towarów
W badaniu zastosowałam ankietę środowiskową.
Przebieg badania
Badanie objęło 12 osób, w tym dziesięciu pracowników firmy i dwóch kierowników, będących jednocześnie właścicielami tego przedsiębiorstwa. Badania były przeprowadzone za pomocą ankiety środowiskowej. Ankieta zawierała pytania zamknięte, co dało wysoki stopień standaryzacji uzyskanych informacji i ułatwia respondentom udzielenie…
…, w której oni dokonują oceny cech przywódczych kierownika, a także ankiecie, którą wypełnia sam kierownik dokonując samooceny.
Kolejnym etapem analizy jest porównanie ankiet uzyskanych od pracowników i kierowników.
Analiza problemu prowadzi do kilku pytań:
Jak pracownicy oceniają swoich kierowników?
Jak kierownik ocenia sam swoje zdolności przywódcze?
Czy istnieje zbieżność ocen pracowników i kierowników, i czego…
… na rynku stosunkowo niedługo, gdyż powstała w 1997 roku.
Głównymi celami tej firmy są:
maksymalizacja sprzedaży i doskonalenie jej form
zapewnienie odpowiedniego poziomu usług
optymalizacja kosztów
Spółka akcyjna posiada własne samochody dostawcze oraz nieruchomości o korzystnej lokalizacji. Jest skomputeryzowana, co ułatwia i usprawnia pracę personelu.
Kadra zatrudniona w spółce jest zdolna, ambitna…
… jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji. „Ankieta jest metodą opartą na porozumiewaniu się za pośrednictwem pisemnego przekazu informacji” Ankietę dzielimy na:
ankieta środowiskowa - bezpośrednio rozprowadzana przez ankietera w danym środowisku
ankieta prasowa - zamieszczana w gazecie
ankieta pocztowa
ankieta radiowa
ankieta opakowaniowa - dołączona do sprzedawanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz