Zarządzanie i organizacja - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie i organizacja - opracowanie zagadnień  - strona 1 Zarządzanie i organizacja - opracowanie zagadnień  - strona 2 Zarządzanie i organizacja - opracowanie zagadnień  - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie
Egzamin 20min/10pytań
„Podstawy zarządzania organizacjami” Gryftin Czermiński „ Organizacja i zarządzanie”
ISTOTA ZARZĄDZANIA: 1) Pojęcia podstawowe:
sterowanie
kierowanie
przywództwo
2) Istota zarządzania
3) Funkcje zarządzania
4) Style zarządzania
DROGI ROZWOJU ZARZĄDZANIA
historia zarządzania w starożytności
spojrzenie klasyczne na zarządzanie
spojrzenie behawioralne na zarządzanie
STEROWANIE- to wszelkie celowe oddziaływania jednego systemu na inny w celu otrzymania zmiany przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane.
RODZAJE SYSTEMU STEROWANIA:
automatyka
sterowanie w przyrodzie
sterowanie w systemach społecznych
KIEROWANIE jest procesem dobrowolnego lub wymuszonego ograniczenia swobody działania a ludzi, realizowanym dla osiągnięcia powodzenia działania zbiorowego. Kierowanie w szerszym znaczeniu
Koordynacja działań zespołowych obejmuje:
wynegocjowanie, wybór, wskazanie, narzucenie wspólnych misji lub celu.
Uruchomienie systemu kierowania który zapewnia zgranie czasu, miejsca, jakości, sposobu, środków działań cząstkowych na poziomie niezbędnym dla osignięcia działania zbiorowego
KIEROWANIE to proces PLANOWANIA, ORG, PRZEWODZENIA i KONTROLOWANIA działalności członków organizacji oraz wykorzystania jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
Schemat kierowania *PYTANIA
jakie działania muszą być podjęte przez kierującego aby można mówić o kierowaniu?
RZĄDZENIE jest specyficzną formą kierowania gdzie organ rządzący jest niezależnym ekonomicznie samodzielnym podmiotem prawa, a organ rządzący wpływa na jego funkcjonowanie poprzez kształtowanie warunków zewnętrznych
na czym polega rządzenie? (odp. Literatura)
ADMINISTROWANIE to sposób kierowania, w którym kierujący ma ograniczoną możliwość utożsamiania się z celami organizacji gdyż są one formowane bez jego udziału. (organ zwierzchni określa precyzyjnie standardy wyników i procedur)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz