Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów - strona 1 Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów - strona 2 Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów - strona 3

Fragment notatki:

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów Konstytucja milczy jednak o unii polsko-litewskiej. Mówi o Rzeczpospolitej tylko jako o Polsce, czyli państwie jednolitym. Powołane zostały do tego czasu trzy wspólne organy : KEN, Rada Nieustająca, Komisja Wojskowa. W czerwcu 1791 roku planowano utworzyć wspólną komisję skarbową. Litwini postawili jednak warunki :
Wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem
Równa ilość przedstawicieli w komisjach wojskowej i skarbu (50/50)
Komisja policji - małopolska 1/3 przedstawicieli, wielkopolska 1/3 przedstawicieli, Litwa 1/3 przestawicieli (ale nie miało być to precedensem, mogły zajść zmiany)
Taka sama ilość ministrów i urzędnikó
Przewodniczenie komisom - raz Litwin, raz Koroniarz
Potrójny wymiar : Akt rangi konstytucyjnej
Akt unii unia nadal trwa
Stały punkt Pacta Conventa (obowiązuje każdego monarchę)
Komisje rządowe (Wielkie) : Komisja Policji : Przewodniczący - marszałek, nie wchodzący do straży
15 komisarzy spośród mieszczaństwa, szlachty i senatorów (musieli być posesjonatami)
Wymóg doświadczenia zawodowego w jakimś innym organie Dba o bezpieczeństwo i spokój w kraju
Komisja Skarbu : Przewodniczący - marszałek, nie wchodzący do straży
16 komisarzy spośród mieszczaństwa, szlachty i senatorów (musieli być posesjonatami)
Zarząd skarbem
Rozwój ekonomiki publicznej
Nadzór nad mennicą
Nie mogła ustalać podatków, ceł itp.
Komisja Wojskowa : Przewodniczący - hetman, nie wchodzący do straży
14 komisarzy (wojskowi, cywile)
Nie mogła podwyższać etatu wojska, mianować oficerów, sądzić cywilów
Naczelne dowództwo nad wojskiem
Kształcenie oficerów
Szkolenie, organizacja, zaopatrzenie armii
KEN Komisje porządkowe cywilno-wojskowe (72)(od XI 1789) : Komisarze wybierani na sejmikach
Sprawowały administrację lokalną
Podlegały królowi i straży
Szeroki zakres działalności (np. pobór do wojska, statystyka ludności, jako sądy)
Podsumowanie : Pomimo bardzo krótkiego okresu działalności, Straż Praw, oraz komisje działały bardzo sprawnie. Gdyby nie doszło do kolejnych rozbiorów, prawdopodobnie Rzeczpospolita weszła by na drogę szeroko pojętej modernizacji. Gdyby wszystkie reformy zostały dobrze zrealizowane, państwo mogło by się stać znaczącym na arenie międzynarodowej.
Historia administracji. Wykład IV
I (13)
23.10.2009
3 V 1791 - 18 V 1792 - praktyka Konstytucji 3 maja . Konfederacja Targowicka z Stanisławem Szczęsnym Potockim, Franciszkiem Ksawerym Branickim, Sewerynem Rzewuskim, Szymonem Kossakowskim na czele, obaliła dzieło konstytucji 3 maja i Sejmu Wielkiego.

(…)


Przywrócenie praw kardynalnych, utrzymanie liberum veto, szerokie kompetencje Hetmana
24 lipca Stanisław August złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa akces do konfederacji targowickiej.
Lata 60 i 70 XVIII wieku to dla Polski lata stałej ingerencji państw ościennych w sprawy wewnętrzne kraju. Rzeczpospolita zaczęła stawać się państwem marionetkowym, bezsilnym wobec silnych sąsiadów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz