Zaprzeczenie i zarzuty.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaprzeczenie i zarzuty. - strona 1

Fragment notatki:

ZAPRZECZENIE I ZARZUTY ZAPRZECZENIE Może polegać na zwykłej negacji albo twierdzenia o sprzecznej treści z twierdzeniem strony przeciwnej (zaprzeczenie umotywowane) Może dotyczyć twierdzeń strony przeciwnej, innego podmiotu procesu lub innych okoliczności faktycznych
W sposób wyraźny lub dorozumiany Brak zaprzeczenia może być uznany przez sąd za dorozumiane przyznanie (art. 230 )
zakwestionowaniu podstawy faktycznej - fakty stają się sporne i muszą być udowodnione; fakty te stają się przedmiotem dowodu ( onus probandi );
zakwestionowaniu podstawy prawnej - sąd musi z urzędu ustalić podstawę prawną orzeczenia, bez względu na to, czy strona zaprzecza tej podstawie, czy też nie.
ZARZUTY zarzuty - jest to sposób obrony pozwanego, który nie jest prostym zaprzeczeniem, czynności procesowe poprzez które zmierza do obrony praw w procesie
zarzuty merytoryczne - skierowane przeciwko roszczeniu dochodzonemu przez powoda;
mogą dotyczyć prawa na którym powód opiera swe żądanie (zarzut braku zdolności do czynności prawnej, przedawnienia) lub na własnym prawie pozwanego ( nie kwestionują prawa powoda ale przeciwstawiają prawo pozwanego, np. zarzut potrącenia)
podnoszone do zamknięcia rozprawy w I instancji najczęściej wynikają z prawa materialnego, niekiedy z procesowego np. zarzut przedawnienia, zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
zarzuty formalne (procesowe) - skierowane przeciwko samemu biegowi postępowania, dotyczą przesłanek postępowania, uwzględnienie prowadzi do odrzucenia pozwu lub uznania postępowania za nieważne (wynikają z przepisów postępowania cywilnego), np. zarzut niedopuszczalności procesu, stan sprawy w toku, zarzut powagi rzeczy osądzonej.
Sąd oddalając zarzuty, których uwzględnienie uzasadniałoby odrzucenie pozwu, wyda oddzielnie postanowienie i może wstrzymać dalsze rozpoznanie sprawy
Prekluzja co do podnoszenia w procesie zarzutów, niewłaściwość sądu dającą się usunąć sąd bierze pod uwagę tylko na zarzut pozwanego
Odróżniane od wniosków formalnych i oświadczeń składanych w procesie
Zarzuty mogą być:
peremptoryjne - niweczą prawo powoda; zarzut niedopuszczalności drogi sądowej, merytoryczny zarzut upływu terminu zawitego
dylatoryjne - zawieszają prawo powoda np. zarzut przedwczesności powództwa, zarzut niewłaściwości sądu lub merytoryczny zarzut przedwczesności powództwa, odracza rozstrzygnięcie sprawy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz