Zapis gospodarstwa rolnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapis gospodarstwa rolnego - omówienie - strona 1 Zapis gospodarstwa rolnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zapis gospodarstwa rolnego
Definicja :
Spadkobierca może przez rozporządzenie testamentowe zobowiązać spadkodawcę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby ( art. 968 §1 KC )
Do dnia wejścia w życie noweli K.C z 1990 r. obowiązywała reguła, że skuteczność zapisu gosp. rolnego zależała przede wszystkim od spełnienia warunków, jakie były wymagane od osób powołanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego z testamentu. Art.l065 K.C. wymagała aby zapis gosp. rolnego nie naruszał przepisów, które ograniczają podział gospodarstwa rolnego należącego do spadku. Niespełnienie któregoś z warunków powodowało bezskuteczność zapisu gosp. rolnego lub jego części , a przepisy ograniczające podział gospodarstwa rolnego miały wpływ tylko na wykonanie zapisu.. Art. 1067 ograniczał także wykonanie innego zapisu - spadkobierca mógł być obciążony innym zapisem, jeśli ten zapis nie stanowił nadmiernego obciążenia tego gospodarstwa-gdy tak się działo ulegał on stosownemu obciążeniu.
Art 1067 został zmieniony nowelą z 1990 r. :
-nowela zniosła ograniczenia w dziedziczenia testamentowym gosp. rolnych, co za tym idzie powołania, zapisobiorcy gosp. rolnego lub jego części;
-ogranicza wykonanie zapisu naruszającego przepisy dotyczące podziału gosp. rolnego w ten sposób, że przewiduje roszczenie o zamianę przedmiotu zapisu na świadczenie pieniężne
( świadczenie pieniężne przeznaczone w zamian za przeznaczony zapisobiorcy przedmiot zapisu powinno być ekwiwalentne do realnej wartości tego przedmiotu określone wg. Cen wolnorynkowych, brak porozumienia osób zainteresowanych obciążony zapisem spadkobiercy może żądać zmiany tego zapisu na świadczenie pieniężne w procesie cywilnym) Art. 1067 312 §1. Do zapisu, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne, stosuje się odpowiedni o przepis art. 216.
§ 2. Jeżeli wykonanie zapisu prowadziłoby do podziału gospodarstwa rolnego lub wkładu gruntownego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, sprzecznego z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, spadkobierca zobowiązany do wykonania zapisu może żądać zamiany przedmiotu zapisu na świadczenie pieniężne.
Art. 216.(93) § l. Wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego ustala się stosownie do ich zgodnego porozumienia.
-ogranicza tylko wykonanie innego zapisu mającego za przedmiot świadczenie pieniężne. Do takiego zapisu należy stosować art. 216 K.C ,ograniczający wysokość spłat ustalonych w wyniku znoszenia współwłasności gospodarstwa rolnego;

(…)

… ,ograniczający wysokość spłat ustalonych w wyniku znoszenia współwłasności gospodarstwa rolnego; Zgodnie z art. 1082 ustalenie zachowku następuje z uwzględnieniem przepisów szczególnych o dziedziczeniu gosp. rolnych, a także art. 216 K.C. jeżeli do spadku należy gospodarstwo rolne.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz