Zamrażanie górotworu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamrażanie górotworu - strona 1 Zamrażanie górotworu - strona 2 Zamrażanie górotworu - strona 3

Fragment notatki:

Zamrażanie górotworu. Zamrożenie górotworu jest możliwe przy dostatecznie du­żym jego nawodnieniu. Głównym czynnikiem stabilizacji górotworu jest w tym przy­padku zamrożenie wody, toteż metoda ta znajduje zastosowanie w każdym górotworze i w dowolnym reżimie zalegania czy przepływu wody. Podstawowym zadaniem pła­szcza zamrożonego jest odcięcie wody od wyrobiska podziemnego bądź wykopu w cza­sie budowy obiektu podziemnego lub szybu. Woda jest uwięziona w płaszczu otacza­jącym szczelnie wyrobisko lub wykop. Mrożenie górotworu zapewnia solanka o tem­peraturze ujemnej wahającej się w przedziale od (-40 °C) do (-20 °C) i opływająca zamrożony płaszcz w obiegu zamkniętym (rys. 10.45).
W celu uzyskania systemu mrożeniowego wykonujemy otwory wiertnicze w osi pła­szcza osłonowego w odstępie 1-1,5 m o średnicy 10-20 cm. Do otworów wprowadza­my szczelnie zamknięte u dołu rury obsadowe, które górą włączamy do sieci obiegu solanki. Do rur obsadowych wpuszczamy otwarte u dołu rurki o średnicy 30 mm do­prowadzające ochłodzoną solankę. Wypływająca w dolnej części rury mrożeniowej solanka podnosi się do góry otworu wiertniczego i ochładza górotwór do jego zamro­żenia włącznie. Ogrzaną górotworem solankę przepompowujemy do komory chłodni­czej, gdzie ulega ponownemu ochłodzeniu i znowu jest wtłaczana do sieci rur chłodzą­cych górotwór.
Proces chłodzenia solanki przebiega na zasadzie sprężania i gwałtownego rozprę­żania amoniaku lub dwutlenku węgla. Sprężony gaz wprowadzony do komory chło­dniczej rozpręża się i szybko paruje, pobierając duże ilości ciepła. Temperatura obniża się zarówno w komorze, jak i w zainstalowanej w niej wężownicy z przepływającą so­lanką. Solanka mrożeniowa jest roztworem chlorku wapnia z różnymi dodatkami regu­lującymi parametry solanki, np. chlorek magnezu, alkohol itp. Niezwykle ważną cechą sieci mrożeniowej jest jej całkowita szczelność, ponieważ wycieki solanki - to nie tyl­ko straty, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo zasolenia wody, co stanie się przy­czyną utrudniającą jej zamrożenie. Im bardziej zasolone wody, tym niższe temperatury solanki są niezbędne do zamrożenia górotworu. Z kolei większe obniżanie temperatury wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię i większym kosztem budowy. Z właściwym doborem różnicy temperatur górotworu i solanki oraz z szybkością jej przepływu związana jest również grubość płaszcza zamrożonego górotworu. Im płaszcz jest grubszy i bardziej jednorodny, tym bardziej skutecznie chroni wyrobisko lub wykop.
Po wykonaniu konstrukcji podziemnej górotwór rozmrażamy przez wprowadzenie do otworów wiertniczych ogrzanej cieczy lub odłączamy mrożenie i pozostawiamy płaszcz naturalnemu procesowi rozmrażania, w wyjątkowych przypadkach mrożenie może pozostawać jako stały proces stabilizacji górotworu.

(…)

… i bardziej jednorodny, tym bardziej skutecznie chroni wyrobisko lub wykop.
Po wykonaniu konstrukcji podziemnej górotwór rozmrażamy przez wprowadzenie do otworów wiertniczych ogrzanej cieczy lub odłączamy mrożenie i pozostawiamy płaszcz naturalnemu procesowi rozmrażania, w wyjątkowych przypadkach mrożenie może pozostawać jako stały proces stabilizacji górotworu.
Cementacja jest najbardziej rozpowszechnioną metodą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz