ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - wykład II semestr - strona 1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - wykład II semestr - strona 2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - wykład II semestr - strona 3

Fragment notatki:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Uregulowane są ustawą „Prawo zamówieo publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r.
Zamówienia publiczne uregulowano w celu: - równego traktowania referentów
- wprowadzenia konkurencji między ofertami - obniżenia kosztów realizacji zamówieo
Przedmiotem zamówieo publicznych mogą byd:
dostawy
usługi
remonty budowlane
Tryby zamówieo publicznych:
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Zamówienie z wolnej ręki
Informacja o zamówieniu powinna znaleźd się:
- w siedzibie zamawiającego
- na jego stronie internetowej
- w biuletynie zamówieo publicznych
- w dzienniku urzędowym Wspólnoty Europejskiej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
Dane zamawiającego
Tryb przetargu
Opis przedmiotu zamówienia
Czas i miejsce realizacji
Kryteria wyboru najlepszej oferty
Nadużycia w zakresie zamówieo:
- dzielenie zamówieo na mniejsze
- stosowanie nazw własnych w specyfikacji
- zmiana wielkości zatrudnienia w ostatniej chwili
- zbyt szczegółowe lub nadmierne warunki w specyfikacji
- celowe aneksowanie umów celem wzrostu kosztów i wynagrodzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz