Zamiana, dostawa i kontaktacja.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamiana, dostawa i kontaktacja. - strona 1 Zamiana, dostawa i kontaktacja. - strona 2

Fragment notatki:

ZAMIANA
DOSTAWA
KONTRAKTACJA
obie jej strony (zamieniający) Dostawca
odbiorca
producent rolny
kontraktujący
każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy
dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny
producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. DWUSTRRONNIE zobowiązująca (także zobowiązująco-rozporządzająca) konsensualna, kauzalna, odpłatna i wzajemna
Nazwana obowiązującą, konsensualną, odpłatną, wzajemną oraz kauzalną
wzajemną, konsensualną, zobowiązującą i odpłatną, KAUZALNĄ
Przedmiotem umowy może być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość (lege non distinguente), a także zbywalne prawo majątkowe Wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna (według kryterium subiektywnego)
umowa niesformalizowana, jej zawarcie nie wymaga dochowania szczególnej formy.
dostawcą może być dowolny podmiot
cecha szczególna umowy:
uprawnienie odbiorcy do kontroli jakości surowców przeznaczonych do wytworzenia wyrobów oraz procesu produkcji
Producent rolny nie musi być właścicielem nieruchomości rolnej
Odpowiedzialność producenta rolnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktacji regulują przepisy o rękojmi przy sprzedaży z wyjątkiem prawa odstąpienia. Kontraktującemu przysługuje prawo odstąpienia tylko wtedy, gdy wady są istotne.
Odpowiedzialność kontraktującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne środków produkcji regulują przepisy o rękojmi przy sprzedaży z wyjątkiem prawa odstąpienia. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności producenta rolnego istnieje wyjątek w postaci prawa odstąpienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz