Założenia traktatu rzymskiego w EWG, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia traktatu rzymskiego w EWG, sem III - strona 1 Założenia traktatu rzymskiego w EWG, sem III - strona 2

Fragment notatki:

Założenia traktatu rzymskiego w EWG (25.03.1957r.)
-Był to układ międzynarodowy. Podpisała go 6 krajów, cele traktatu zostały określone w preambule, następnie są części a w nich tytuły.
PREAMBUŁA
-Część 1 -podstawowe zasady
-Część 2 -utworzenie wspólnoty
a) tytuł I -swobodny przepływ towarów utworzeniu Unii Celnej eliminacja ograniczeń ilościowych
b) tytuł II -rolnictwo
c) tytuł III -swobodny przepływ osób, usług, kapitału
d) tytuł IV -transport
-Część 3 POLITYKA WSPÓLNOTYRUBUNA SPRAWIEDLIWO
a) tytuł I -wspólne zasady obejmujące politykę konkurencji, pomoc państwa, postanowienia podatkowe, harmonizacja prawna
b) tytuł II- polityka gosp główna polityka handlowa, polityka na pozycji ugrupowania to taka, która wspiera politykę wspólnego rynku.
c) tytuł III -polityka społeczna -nie jest prowadzona na poziomie ugrupowania tylko przez kraje członkowskie
d) tytuł VI -Europejski Bank Inwestycyjny był kiedyś Europejskim Funduszem Inwestycyjnym
W skutek stworzenia większej liczby instytucji na podstawie traktatu rzymskiego i doświadczeń biurokratycznych w pierwszych latach ich funkcji oraz braku przejrzystości w sprawie kompetencji.
W 1965 r. podpisany został traktat o fuzji niektórych instytucji, który wszedł w życie 1 lipca 1967 r. i otworzona na odstawie tego traktatu. Jedną radę ministrów wspólnot Europejskich, poprzez połączenie trzech rad ministrów -EWWiS, EWG, EWEA.
-Część 4 -Stowarzyszenie z krajami i terytoriami zamorskimi, które pozostają w specjalnych układach (stosunkach) z krajami członkowskimi,
-Część 5 -INSTYTUCJE WSPÓLNOTY
a) tytuł I -postanowienia dotyczące instytucji
b) tytuł II -Postanowienia finansowe dotyczące budżetu wspólnoty
Powstały dwie nowe wspólnoty -EWG i EWEA w tym samym dniu podpisano także konwencje o niektórych instytucjach wspólnych:
TRUBUNA SPRAWIEDLIWOŚCI powstał jeden i objął swoją działalnością duże nowe wspólnoty EWG i EWEA
WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTU zostało przemianowane na Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne i również obiła swoją działalnością dwie nowe wspólnoty, a następnie to zgromadzenie nadało sobie nową nazwę -PARLAMENT EUROPEJSKI ale pierwsze wybory do PE odbyły się dopiero pod koniec lat 70-tych.
Natomiast utworzoną dla potrzeb EWG komisję EWG jako organ zarządzająco-wykonawczy i radę ministrów EWG -jako organ decyzyjny.
Dla potrzeb EWEA utworzono komicję EWEA i radę ministrów EWEA.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz