Założenia do projektu scalenia obrębu Osobnica- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia do projektu scalenia obrębu Osobnica- opracowanie - strona 1 Założenia do projektu scalenia obrębu Osobnica- opracowanie - strona 2 Założenia do projektu scalenia obrębu Osobnica- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Założenia do projektu scalenia obrębu
Osobnica
Wykonał:
Charakterystyka obszaru scalenia
Wieś Osobnica jest obrębem geodezyjnym położonym w południowo – zachodniej
części gminy Jasło, w województwie podkarpackim i odległym od miasta Jasło o około 12 km.
Graniczy z obrębami: Pogorzyna, Trzcianica, Duląbka oraz Radość.
Powierzchnia ogólna obrębu wynosi 30,6763ha. Na obręb Osobnica składają się 40
działek ewidencyjnych. Według danych ewidencji gruntów na terenie obrębu Osobnica
funkcjonują 12 gospodarstw indywidualnych. Średnio na każde gospodarstwo przypada 3
działki. Analizując strukturę gospodarstw rolnych najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa
w przedziale od 1,00 do 1,99 ha. Jest ich 7, tj. aż 64 % ogólnej liczby gospodarstw. W obrębie
Osobnica największy udział w strukturze władania mają podgrupa 7.1 (osoby fizycznewłaściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych ) tj. 43,73 %
gruntów oraz 10 (wspólnoty gruntowe) tj. 19,63% powierzchni wszystkich gruntów. W
ogólnej powierzchni obrębu Osobnica 30,6763 ha, udział użytków rolnych wynosi około 78%,
tj. 23,8866 ha. Wśród użytków rolnych najwięcej jest gruntów ornych
– 16,9250 ha (70,86
%), sady zajmują 0,2682 ha (1,12 %), łąki trwałe – 5,3840 ha (22,54 %) i pastwiska trwałe1,3094 ha (5,48 %). Największy udział wśród gleby średniej jakości, które zajmują około
12,48 ha. Gleby dobrej jakości zajmują ok. 10 ha, gleby słabe ok. 1,70 ha, natomiast gleby
bardzo dobre nie występują w obrębie Osobnica.
Studium 1: Struktura obszarowa
Tabela.1. Zestawienie indywidualnych gospodarstw rolnych
Lp.
Przedział
obszarowy
Gucwa Andrzej,
Gucwa Zofia
2.
Czarny Tomasz
3.
Czosnyka Józef
4. Woźniak Ryszard
5.
Piotrowski Jan
6.
Kusior Roman
7.
Nowak Edwin
8. Konop Franciszek
9. Michałowski Piotr
10. Kowalski Michał
11.
Mizera Adam
1.
12.
1/4 Kusior,
Czarny, Konop,
Piotrowski
Ilość dziełek
Nr działki
Powierzchnia
gospodarstwa[ha]
II
1
10
1,7025
I
II
I
III
II
II
II
I
II
II
1
3
1
2
2
2
2
2
4
3
19
20,26,33
18
8,14
9,23
6,3
16,37
15,22
2,4,7,17
5,24,38
0,3948
1,3148
0,3204
3,2246
1,8981
1,3286
1,4339
0,8737
1,1416
1,3217
I
Właściciel
1
21
0,9162
15,8709
Ogólna pow. gospodarstw
Tabela.2. Struktura gospodarstw rolnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Grupa
obszarowa
(ha)
0,3 - 0,99
1,00 - 1,99
2,00 - 4,99
5,00 - 9,99
10,00
Ogółem
Ilość gospodarstw
liczba
pow. przedziału
%
4
7
1
0
0
12
2,5051
10,1412
3,2246
0
0
15,8709
16
64
20
0
0
100
Według danych ewidencji gruntów na terenie obrębu Osobnica funkcjonują 12 gospodarstw
indywidualnych. Średnio na każde gospodarstwo przypada 3 działki.[Tab.1]. Największe
gospodarstwo indywidualne posiada Piotrowski Jan, w skład którego wchodzą dwie działki
ewidencyjne o łącznej powierzchni 3,2246ha [Tab.1].
Na obręb Osobnica składają się 40 działek ewidencyjnych.
Analizując strukturę gospodarstw rolnych najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa w
przedziale od 1,00 do 1,99 ha. Jest ich 7, tj. aż 64 % ogólnej liczby gospodarstw. [Tab.2] ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz