Zalety i wady wody i glikolu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalety i wady wody i glikolu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

6. Zalety i wady wody oraz wodnych roztworów glikoli jako nośników energii cieplnej.
GLIKOL
W instalacjach nośnikiem energii może być:
- glikol etylenowy - C2H4(OH)2 - toksyczny
- glikol propylenowy - C3H6(OH)2 - nietoksyczny,
Roztwory glikolowe są produkowane na bazie soli kwasów organicznych.
Temperatura krzepnięcia glikolu etylenowego uzależniona jest od jego stężenia oraz od domieszki soli kwasów organicznych: -35°C (51% glikolu etyl.)*
-25°C (43% glikolu etyl.)*
-20°C (38% glikolu etyl.)*
-15°C (31% glikolu etyl.)*
* Temperatury krzepnięcia na przykładzie produktów firmy TRANSTHERM. Jednak nie jest wymagane stosowanie większego udziału niż 40% glikolu w czynniku grzewczym, gdyż dodatkowo wówczas spada zdolność przenoszenia ciepła i rośną opory przepływu.
Wszystkie płyny na bazie glikolu nie wolno rozcieńczać z wodą ( chodzi o gotowe produkty które są przeznaczone do instalacji grzewczej)! Zmieszanie powoduje zmniejszenie ochrony przed korozją metali, kamieniem kotłowym i rozwojem bakterii, co w przyszłości (5 - 6lat) prowadzi do remontu całej instalacji. W instalacji powinien być użyty roztwór glikolu z odpowiednim pakietem inhibitorów, który zapobiegnie niszczeniu elementów instalacji.
glikol etylenowy
glikol propylenowy
zalety
- chroni przed zamarzaniem do -50°C,
- dobrze rozpuszczalna w wodzie,
- posiada stabilność termiczność przy obciążeniu cieplnym 40W/cm2 - do temp. 200°C nie rozpada się na substancje zamulające,
- nie ma azotanów, związków fosforowych i aminowych,
- może być mieszany z wodą o zawartości jonów chloru max do 100ml,
- długotrwała temperatura pracy 140°C, - niskie koszty eksploatacji - brak konieczności pracy źródła ciepła dla ochrony instalacji
- pewność działania - brak uzależnienia od ciągłości dostawy energii elektrycznej i bezawaryjnego działania źródła ciepła - całkowicie rozpuszczalny w wodzie,
- niskie koszty eksploatacji - brak konieczności pracy źródła ciepła dla ochrony instalacji
- pewność działania - brak uzależnienia od ciągłości dostawy energii elektrycznej i bezawaryjnego działania źródła ciepła wady
- trująca,
- temp. powyżej 200°C są zmiany chemiczne grążące instalacji,
- substancja palna,
- pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe i cięższe od powietrza,
- uczuleniowe: upojenie alkoholowe, zmiana wielkości źrenicy, oddechu, tętna, kwasica metaboliczna, wpływ na układ nerwowy, rdzeń kręgowy, nerki i wątrobę, drażni błony śluzowe i oczy


(…)

…: - po „zetknięciu” obmyć oczy i skórę wodą potem zgłosić się do lekarza,
- stosowana w kolektorach słonecznych
WODA
WODA
zalety
wady
zastosowanie
- obojętność chemiczna,
- odporność na wysokie temperatury,
- wysoka pojemność cieplna,
- niska lepkość,
- łatwa dostępność,
- woda w instalacji c.o. może oddawać ciepło poprzez konwekcje, promieniowanie,
- może pracować w różnych warunkach:
* niskotemp. do 100°C…
…,
- temp. samozapłonu = 371°C,
-granica wybuchowości = dolna 2,4% // górna 17,4%,
- temp. rozkładu = 500-600°C,
- unikać kontaktu z otwartym ogniem,
- unikać kontaktu z silnymi utleniaczami,
- inne rozpuszczalniki - alk. alifatyczne, aldehydy, ketony, kwas octowy, pirydyna,
- ciecz bezbarwna, oleista, bezwonna,
Charakterystyka glikoli:
- w każdej instalacji jest ubytek płynów,
- niekorozyjne,
- im większa…
… kamienia z wody grzewczej - technologie geotermalne,
- instalacje ogrzewcze i chłodnicze,
- kolektory słoneczne,
- surowiec do otrzymania H, O, gazu azotowego,
- materiał pomocniczy w operacjach jednostkowych (filtracje, krystalizacje),
- środowisko licznych reakcji chemicznych,
- jako rozpuszczalnik substancji organicznych i nieorganicznych,
Bibliografia:
Opracowane pytania na egzamin inżynierski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz