Zalecenia żywieniowe w zespołach poresekcyjnych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalecenia żywieniowe w zespołach poresekcyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Zalecenia żywieniowe w zespołach poresekcyjnych - Konsekwencją zabiegu chirurgicznego może byd w niektórych przypadkach występowanie dolegliwości określanych poresekcyjnymi. Po dużych resekcjach żołądka rozwija się tzw. zespół małego żołądka. W leczeniu tego zespołu istotną rolę odgrywa stopniowe zwiększanie obciążenia żołądka, poczynając od posiłków łatwo strawnych dzielonych na małe porcje i ich stopniowe rozszrzanie. W zespołach poresekcyjnych zachodzą zaburzenia trawienia i wchłaniania. Pokarm szybciej przechodzi przez jelita, dochodzi do zmniejszenia masy ciała, zaburzeo we wchłanianiu żelaza - niedokrwistości, niedoborów witamin z grupy B, złego wchłaniania z powodu biegunki. W zespołach poresekcyjnych stosowana jest dieta łatwo strawna, bogatobiał-kowa, niskoresztkowa, bogata w tłuszcze łatwo strawne, z ograniczeniem jedno i dwucukrów. Skoncentrowane cukry powodują szybki wzrost ciśnienia osmotycznego, wskutek przenikania płynów do światła jelita cienkiego - wówczas jelito ulega gwałtownemu rozszerzeniu. Ogranicza się również sól i błonnik. Ostrożnie należy podawad mleko, ponieważ może wystąpid nietolerancja laktozy. Zaleca się 6-8 małych objętościowo posiłków. Płyny takie, jak woda przegotowana, napar z ziół, słaba herbata w ilości 5-6 szklanek na dobę, podaje się między posiłkami lub na 45 minut przed posiłkiem. Wskazany jest odpoczynek po posiłkach. Przy biegunkach należy wzbogacad dietę o triglicerydy. Zapotrzebowanie energetyczne: 2500-3000 kcal/d. W tym: - białko - 1,2-1,5g/kg n.m.c. - tłuszcze - 70-80g/d. - węglowodany- 300-400 g/d. Potrawy mięsne należy spożywad gotowane, duszone lub pieczone w folii. Patofizjologia - Wyniszczenie nowotworowe związane jest z licznymi zaburzeniami metabolicznymi. Bilans energetyczny - zazwyczaj jest ujemny, co jest skutkiem obniżonego spożycia energii w wyniku jadłowstrętu i(lub) upośledzonego połykania, a także wydatku energetycznego, którego wartośd bezwzględna czasem jest zwiększona i który nigdy nie dostosowuje się do warunków częściowego głodzenia w postępującej chorobie. Zwiększenie wydatku energetycznego jest zazwyczaj niewielkie (100-300 kcal/24 h = 419-1256 kJ/24 h), ale może powodowad utratę tkanki tłuszczowej sięgającą 0,5-1 kg/mies. lub masy mięśniowej wynoszącą 1-2,3 kg/mies., jeżeli nie jest ono rekompensowane przez zwiększone spożycie. Zaburzenia metaboliczne - Nowotworowi towarzyszą zaburzenia metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów. Nowsze badania potwierdzają główną rolę cytokin pośredniczących w tych zaburzeniach. Cytokiny opisano jako mediatory wielu zaburzeo metabolicznych podobnych do występujących w chorobie nowotworowej. Ostatnio odkryto, że w procesach katabolicznych wyniszczenia nowotworowego uczestniczą czynniki krążące, takie jak czynnik mobilizujący tłuszcz i czynnik mobilizujący białko. Jednak rozwoju niedożywienia u chorych na nowotwory nie można przypisad wyłącznie samej chorobie, ale może ono byd też spowodowane leczeniem przeciwnowotworowym.

(…)

… się u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, lecz jest on także powszechnym skutkiem chemio- i radioterapii. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz