Zalecenia w systemie giełodowym Warset

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalecenia w systemie giełodowym Warset - strona 1 Zalecenia w systemie giełodowym Warset - strona 2 Zalecenia w systemie giełodowym Warset - strona 3

Fragment notatki:

Zlecenia w systemie giełdowym Warset :
Realizacja zleceń - proces zawierania transakcji Żeby można było uczestniczyć w obrocie giełdowym trzeba w firmie inwestycyjnej otworzyć R achunek papierów wartościowych i Rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji
To, co potocznie nazywa się zleceniem nie jest zleceniem maklerskim, ale dyspozycję klienta
Firmy inwestycyjne działają we własnym imieniu , ale na zlecenie klienta Proces zawi e rania transakcji :
Jest inicjowany przez złożenie dyspozycji klienta (zlecenia inwestora)
Weryfikacja zlecenia przez firmę inwestycyjną Czy inwestor posiada wystarczającą kwotę na złożenie transakcji - w przypadku transakcji kupna
Czy inwestor posiada aktywa finansowe, które są przedmiotem transakcji - w przypadku transakcji sprzedaży
Wystawianie opcji - czy inwestor posiada wystarczającą kwotę będącą równowartością depozytu zabezpieczającego na otwarcie pozycji
Potwierdzenie złożenia dyspozycji przez klienta Generowanie właściwego zlecenia maklerskiego Zlecenie trafia do arkusza zleceń w systemie Werset Porządkowanie zleceń - wymaga podziału zleceń na rodzaje transa kcji :
kupna,
sprzedaży
w edług kryterium ceny zlecenia tego samego rodzaju z takim samym limitem ceny dzieli się według czasu złożenia Zlecenie (od strony ekonomicznej) - zespół parametrów ekonomicznych dotyczących przyszłej transakcji: Rodzaj transakcji :
kupno,
sprzedaż
innych możliwości nie ma
Limit ceny - można zlecenia podzielić na: Zlecenia z limitem ceny - musimy dokładnie określić cenę, którą chcemy uzyskać w transakcji w zleceniach sprzedaży - chcemy sprzedać nie taniej niż … w zleceniach kupna - chcemy kupić nie drożej niż … Zlecenia bez limitu ceny - polegają na tym, że nie określamy ceny kwotowo, ale godzimy się na cenę dostępną w systemie w oparciu o arkusz po prz eciwnej stronie P o każdej cenie (PKC) - na płynnych papierach , dają 100% możliwość realizacji (godzimy się na każdą cenę, która jest w systemie) W I kolejności najważniejsza jest cena
Taka transakcja opłaca się w sytuacji, w której kryterium decyzyjnym wykonania nie jest maksymalizacja przychodów , ale skuteczność .
Po cenie rynkowej (PCR) - charakteryzują się tym, że wchodzą do systemu i są realizowane po takiej cenie , jaka jest najlepsza oferta w systemie, ale takie zlecenie może nie zostać zrealizowane w całości . Nie ma gwarancji zrealizowania w całości, ale jest gwarancja realizacji, chociaż części zlecenia.


(…)

… ceny, III - PCR
Termin realizacji (ważności zlecenia) - wyróżniamy 3, a z dodatkowymi warunkami jest ich więcej:
Zlecenie ważne do końca sesji giełdowej, (czyli 1 dzień)
Zlecenia z określonym terminem ważności - dokładnie określamy, do jakiego dnia jest ważne zlecenie
Zlecenia bez określonego terminu ważności - jest ważne cały czas bez określania terminu
Regulamin giełdy pozwala w określonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz