Zakres zadań Rzecznika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres zadań Rzecznika - strona 1 Zakres zadań Rzecznika - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES ZADAŃ RZECZNIKA : ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCHRONY RPO :
Zakres dopuszczalnej aktywności RPO delimituje obecnie art.208 konstytucji - Rzecznik ma być strażnikiem wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w konstytucji (od art.30 do art.76) i innych aktach normatywnych (podkonstytucyjnych) , a także w ratyfikowanych umowach międzynarodowych .
W zakresie tym mieszczą się naruszenia dotyczące zarówno sfery p. cywilnego, jaki i p. wojskowego. Rzecznik samodzielnie podejmować i sprawować sprawy dotyczące ził zbrojnych, obronności państwa ( niegdyś mógł to robić za pośrednictwem Mon, lub MSW ) Nowela do ustawy o RPO z 2000r. nakazuje by w sprawach związanych z dziećmi RPO współpracował z RPDz. ZAKRES PODMIOTOWY OCHRONY RPO : - Art. 80 Konstytucji - każdy , którego wolności lub prawa zostały naruszone przez org. władzy publicznej do występowania z wnioskiem do RPO o pomoc w ich ochronie. (ALE! Praw zawartych w niektórych art. Konstytucji można dochodzić tylko w granicach wskazanych w ustawie )
- Nowela do ustawy o RPO z 1991r - nakazuje odnosić art. 80 do obywateli polskich , ale również do bezpaństwowców , a nawet cudzoziemców , w takim zakresie w jakim w Polsce przysługują im prawa i wolności. - Rzecznik ma więc w sprawach o ochronę praw i wolności tak rozumianych obywateli przede wszystkim badać, czy w następstwie działań i zaniechań działania org. państwowych, organizacji i instytucji (także niepaństwowych) nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. KRYTERIA WYBORU NA URZĄD RPO : - obywatelstwo polskie
- wiedza prawnicza
- doświadczenie zawodowe - wysoki autorytet ( ze względu na walory moralne , jak i ujawnione i znane uwrażliwienie społeczne) - apolityczność ( zakaz należenia do partii polit., zw. zawodowego , prowadzenia jakiejkolwiek działalności publicznej uniemożliwiającej piastowania urzędu ) Łatwy dostęp do Rzecznika przez skarżącego się obywatela : - wniosek pozbawiony opłat - wniosek uwolniony od jakiejś szczególnej formy ( wystarczy tylko oznaczenie wnioskodawcy, osoby, której praw i wolności sprawa dotyczy, oraz przedmiotu sprawy )
Rzecznik nie musi podjąć działań w następstwie każdego wniosku skierowanego doń. Ale musi zapoznać się z każdym skierowanym do niego wnioskiem. Wtedy dopiero może :
Podjąć sprawę,
Poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu śr. działania, Przekazać sprawę według właściwości Nie podejmować sprawy Obowiązkiem Rzecznika jest powiadomienie wnioskodawcy o zajęciu się jego wnioskiem. Rzecznik nie dysponuje funkcją nadzoru przestrzegania praw w tym sensie, że nie leży w jego mocy uchylanie sprzecznych z prawem czynności, ani też nie ponosi odp. Za legalność funkcjonowania sądów, urzędów państwowych, itp. On może jedynie obserwować proces stanowienia i stosowania prawa i prezentować swoje spostrzeżenia i wnioski do org., które ustawowo i konstytucyjnie są upoważnione do uchylania stwierdzonych uchybień.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz