Zakazy dowodzenia określonej tezy dowodowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakazy dowodzenia określonej tezy dowodowej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw zakazy dowodzenia określonej tezy dowodowej, czyli przedmiotu dowodzenia. Zakazy dowodowe to normy zabraniające przeprowadzania dowodu w określonych warunkach lub stwarzające ograniczenia w pozyskiwaniu dowodów. Celem ich funkcjonowania jest konieczność ochrony innych interesów i dóbr takich jak interes państwa, stosunki międzynarodowe, prawa obywateli chronione konstytucyjnie czy stosunki rodzinne. Zakazy dzieli się na zupełne i niezupełne. Zupełnymi są te, które zabraniają przeprowadzania jakiegokolwiek dowodu na daną okoliczność (żaden dowód nie jest dopuszczalny). Należą do nich:
zakaz dowodzenia prawa lub stosunku prawnego wbrew ustaleniom konstytutywnego rozstrzygnięcia innego sądu;
zakaz dowodzenia przebiegu narad i głosowania nada orzeczeniem, które objęte tajemnicą nie podlega uchyleniu;
zakaz dowodzenia zasadności lub bezzasadności uprzedniego prawomocnego skazania jako okoliczności decydującej o powrocie do przestępstwa (recydywę ustala się w oparciu o wiążące sąd poprzednie prawomocne orzeczenie);
zakaz wykorzystania i odtwarzania uprzednio złożonych zeznań osoby, która następnie skorzystała z prawa do odmowy zeznań lub została zwolniona od zeznań;
zakaz przeprowadzania jakiekolwiek czynności dowodowej zmierzającej do ujawnienia okoliczności objęcia świadka ochroną osobistą lub pomocą w postaci zmiany miejsca pobytu, zatrudnienia lub wydania nowych dokumentów tożsamości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz