Zagadnienia na egzamin z fizyki. cz. 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin z fizyki. cz. 2 - strona 1 Zagadnienia na egzamin z fizyki. cz. 2 - strona 2

Fragment notatki:

46.Równanie Clapeyrona
pV=nRT n-liczba moli
Pozwala nam opisać zachowanie się gazu za pomocą jego właściwości makroskopijnych.
Jeżeli gęstość gazu jest dostatecznie mała obowiązuje ono zarówno dla gazu jedno składnikowego, jak i dla mieszaniny gazów
=1,38*10 -23 J/K - stała Boltzmana
N A -liczba cząstek w 1 molu
Wtedy: pV=NkT N- liczba cząstek w próbce
50. Ładunek elektryczny. Prawo Coulomba
Każde ciało zawiera jednakowe ilości dwóch rodzajów ładunków: dodatniego i ujemnego. Przy takim zrównoważeniu ładunku mówimy o ciele elektrycznie obojętnym, czyli posiadającym zerowy ładunek wypadkowy. Ciało jest naładowane gdy posiada niezerowy ładunek wypadkowy, ilość ładunku wypadkowego jest zawsze nie wielka w porównaniu z ilością ładunku dodatniego i ujemnego znajdującego się w ciele.
Ładunki elektryczne o takich samych znakach odpychają się a o przeciwnych przyciągają.
Prawo Coulomba:
Jeśli dwie naładowane cząstki o ładunkach q 1 i q 2 znajdują się w odległości v to siła elektrostatyczna przyciągania lub odpychania między nimi ma wartość
k - stała elektrostatyczna k=8.99*10 9 Mm 2 /c 2 =8,85*10 -12 c 2 /Nm 2 52. Strumień pola elektrycznego. Prawo Gaussa
Strumień pola elektrycznego jest skalarem, jednostką jest [rm 2 /c]
Strumień elektryczny Φ przenikający przez powierzchnię Gaussa jest proporcjonalny do całkowitej liczby linii pola elektrycznego przechodzącego przez tę powierzchnię.
Prawo Gaussa opisuje związek między strumieniem Φ przenikającym przez zamkniętą powierzchnię i całkowitym ładunkiem wewnętrznym zawartym wewnątrz tej powierzchni
54.Pojemność elektryczna. Łączenie kondensatorów
Pojemność jest miarą ilości ładunku jaki należy umieścić na okładkach kondensatora, aby wytworzył pewną różnice potencjałów między nimi( im większa pojemnośc tym więcej potrzeba ładunku)
q=CU
Jednostką pojemności jest Farad 1F=1C/1V
Łączenie kondensatorów:
Szeregowe: pojemność zastępcza liczymy wzorem Równoległe: pojemność zastępcza 58. Natężenie i gęstość prądu elektrycznego
Natężenie prądu płynącego przez przekrój aa' jest zdefiniowane wzorem Jednostką natężenia jest amper 1A
1 amper oznacza natężenie prądu stałego, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodnikach o znikomo małych przekrojach poprzecznych, umieszczonych w próżni w odległości 1m od siebie, wywołuje między tymi przewodami siłę o wartości 2*10 -7 N na każdy metr długości przewodu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz