zagadnienia na egzamin pisemny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na egzamin pisemny - strona 1

Fragment notatki:

fizyka
12. Elektrostatyka: natężenie pola elektrycznego – ogólnie oraz dla zadanego układu ładunków.Natężenie pola elektrycznego - wektorowa wielkość fizyczna opisująca pole elektryczne.Natężenie pola elektrycznego jest równe sile działającej na jednostkowy dodatni ładunek próbny, co matematycznie wyraża się jako stosunek siły , z jaką pole elektrostatyczne działa na ładunek elektryczny, do wartości q tego ładunku.Ładunek próbny oznacza ładunek na tyle mały, że nie wpływa on znacząco na rozkład ładunków w badanym obszarze i tym samym nie zmienia pola elektrycznego w badanym punkcie. Jednostką natężenia pola elektrycznego jest niuton na kulombco jest równoważne woltowi na metrNatężenie pola elektrycznego obrazuje się stosując techniki używane do obrazowania pól wektorowych, rysując linie sił pola (linie styczne do wektora siły działającej na ładunek dodatni), których gęstość odzwierciedla lokalne natężenie pola.13. Prawo Gaussa – zastosowanie do obliczeń natężenia pola.Prawo Gaussa dla elektryczności w fizyce zwane również twierdzeniem Gaussa to prawo wiążące pole elektryczne z jego źródłem czyli ładunkiem elektrycznym Natężenie pola elektrycznego jest polem wektorowym i spełnia twierdzeniem Gaussa-Ostrogradskiego„Strumień natężenia pola elektrycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności dielektrycznej ε, jest równy stosunkowi całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni do wartości tejże przenikalności.”Ze wzoru: wynika że pole wektorowe jest polem źródłowym.Dla ładunku punktowego Q pole ma symetrię sferyczną, dzięki czemu strumień pola w odległości r można zapisać jako:gdzie Sr jest powierzchnią kuli. Z powyższego wynika:Pole powierzchnia kuli jest równe 4πr2. Z powyższego wynikają wzory na natężenie pola elektrycznego oraz siłę oddziaływania ładunku próbnego

12. Elektrostatyka: natężenie pola elektrycznego - ogólnie oraz dla zadanego układu ładunków.
Natężenie pola elektrycznego - wektorowa wielkość fizyczna opisująca pole elektryczne.Natężenie pola elektrycznego jest równe sile działającej na jednostkowy dodatni ładunek próbny, co matematycznie wyraża się jako stosunek siły , z jaką pole elektrostatyczne działa na ładunek elektryczny, do wartości q tego ładunku.
Ładunek próbny oznacza ładunek na tyle mały, że nie wpływa on znacząco na rozkład ładunków w badanym obszarze i tym samym nie zmienia pola elektrycznego w badanym punkcie. Jednostką natężenia pola elektrycznego jest niuton na kulombco jest równoważne woltowi na metr
Natężenie pola elektrycznego obrazuje się stosując techniki używane do obrazowania pól wektorowych, rysując linie sił pola (linie styczne do wektora siły działającej na ładunek dodatni), których gęstość odzwierciedla lokalne natężenie pola.
13. Prawo Gaussa - zastosowanie do obliczeń natężenia pola.
Prawo Gaussa dla elektryczności w fizyce zwane również twierdzeniem Gaussa to prawo wiążące pole elektryczne z jego źródłem czyli ładunkiem elektrycznym.. Natężenie pola elektrycznego jest polem wektorowym i spełnia twierdzeniem Gaussa-Ostrogradskiego
„Strumień natężenia pola elektrycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności dielektrycznej ε, jest równy stosunkowi całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni do wartości tejże przenikalności.”
Ze wzoru: wynika że pole wektorowe jest polem źródłowym.
Dla ładunku punktowego Q pole ma symetrię sferycz

(…)

… jest podstawowym parametrem układów elektrycznych gromadzących ładunek w wyniku różnicy potencjałów w tym i kondensatorów. Określenie wzajemna jest zazwyczaj pomijane.
17. Łączenie kondensatorów.
Połączenie szeregowe (obwód szeregowy) jest to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym koniec jednego elementu łączy się z początkiem następnego. Połączenie takie tworzy szereg (łańcuch) elementów, w którym prąd elektryczny musi przepływać kolejno przez wszystkie elementy (natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu szeregowym).
Połączenie szeregowe kondensatorów
Dla połączenia szeregowego kondesatorów wypadkowa pojemność jest mniejsza niż najmniejsza ze składowych pojemności:
dla reaktancji pojemnościowej, ze względu na to, że:
mamy:
Połączenie równoległe (obwód równoległy) jest to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym wszystkie końce oraz wszystkie początki składowych elementów są połączone razem. Połączenie takie tworzy odpowiednią ilość gałęzi, w których mogą płynąć różne prądy, ale które zasilane są takim samym napięciem elektrycznym.
Połączenie równoległe kondensatorów - dlapołączenia równoległego kondesatorów wypadkowa pojemność jest sumą…
… czemu strumień pola w odległości r można zapisać jako:
gdzie Sr jest powierzchnią kuli. Z powyższego wynika:
Pole powierzchnia kuli jest równe 4πr2. Z powyższego wynikają wzory na natężenie pola elektrycznego oraz siłę oddziaływania ładunku próbnego q z ładunkiem punktowym :
Otrzymany wzór wyraża prawo Coulomba. Dodatkowym wnioskiem z powyższego równania jest to, że jeżeli w prawie Coulomba występuje wykładnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz