Zadanie ocena struktury i dynamiki -tabela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie ocena struktury i dynamiki -tabela - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie Na podstawie wybranych (!) pozycji bilansu oceń strukturę i dynamikę Pozycja 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 AKTYWA 4 093 570 3 745 325 4 164 560 Należności sektora finansowego
992 000
496 340
743 100
Należności od sektora niefinansowego
2 113 700
2 172 200
2 614 400
Należności od sektora budżetowego
100
1 300
1 000
Dłużne papiery wartościowe
265 500
679 750
397 700
Pozostałe papiery wartościowe
74 700
3 400
2 500 PASYWA 4 093 570 3 745 325 4 164 560 Zobowiązania wobec sektora finansowego
911 658
759 946
1 242 870
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
2 479 900
2 277 519
2 091 982
Zobowiązania wobec sektora budżetowego
25 200
26 913
26 335
Analiza struktury bilansu Analiza dynamiki Pozycja 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 03/02 04/03 AKTYWA 100,0% 100,0% 100,0% -8,5% 11,2% Należności sektora finansowego
24,2%
13,3%
17,8%
-50,0%
49,7%
Należności od sektora niefinansowego
51,6%
58,0%
62,8%
2,8%
20,4%
Należności od sektora budżetowego
0,0%
0,0%
0,0%
1200,0%
-23,1%
Dłużne papiery wartościowe
6,5%
18,1%
9,5%
156,0%
-41,5%
Pozostałe papiery wartościowe
1,8%
0,1%
0,1%
-95,4%
-26,5% PASYWA 100,0% 100,0% 100,0% -8,5% 11,2% Zobowiązania wobec sektora finansowego
22,3%
20,3%
29,8%
-16,6%
63,5%
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
60,6%
60,8%
50,2%
-8,2%
-8,1%
Zobowiązania wobec sektora budżetowego
0,6%
0,7%
0,6%
6,8%
-2,1%
Bank bardziej skupia się na sektorze niefinansowym. Należności ostro w dół a zobowiązania niekoniecznie. Bank udzielał więcej kredytów, ale przyjmował mniej depozytów. Z wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych ze względu na to, że udziały są bardzo małe to nawet duży poziom dynamiki nie gra znaczącej roli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz