Zadania z mechaniki relatywistycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z mechaniki relatywistycznej - strona 1 Zadania z mechaniki relatywistycznej - strona 2

Fragment notatki:

WILiŚ
Zadania z mechaniki relatywistycznej
Zad.1
Sztywny pręt o długości 1m jest mierzony przez dwóch obserwatorów: jeden znajduje się w spoczynku względem pręta, a drugi porusza się względem pręta w kierunku jego długości. Z jaką prędkością musi poruszać się obserwator, aby zmierzona przez niego długość pręta wynosiła 0,999 m?
Zad.2
Określ pole i kształt kwadratowej płyty o powierzchni 1 m2 , która oddala się od obserwatora w linii prostej wzdłuż swej podstawy z prędkością 0,8c. Zad.3
Obliczyć objętość sześcianu poruszającego się z prędkością v w kierunku równoległym do jednej z krawędzi, jeżeli długość jego boku mierzona przez obserwatora względem którego sześcian pozostaje w spoczynku jest równa ao.
Zad.4
Sztywny pręt tworzy kąt θ2 = 37o z osią x2. Z jaką prędkością pręt musi się poruszać równolegle do osi x1, aby wydawało się, że jest on pod katem θ1 = 45o ?
Zad. 5
Wyznacz całkowitą energie protonu poruszającego się z prędkością 0,800c.
Zad.6
Przy jakiej prędkości elektron podwoi swoją masę spoczynkową? Jaka jest wtedy energia kinetyczna elektronu dla tej prędkości?
Zad. 7
Znaleźć masę i pęd protonu o energii 1,00 GeV.
Zad. 8
Wyznaczyć prędkość i pęd cząsteczki o masie spoczynkowej mo , której energia kinetyczna równa jest podwojonej energii spoczynkowej.
Zad. 9
Obliczyć pracę potrzebną do przyspieszenia elektronu: ze stanu spoczynku do prędkości 4000 m/s.
ze stanu spoczynku do prędkości 0,800c
Zad. 10
Dwa pręty o długości spoczynkowej Lo poruszają się naprzeciw siebie z prędkością v = 0,9c względem Ziemi. Jaką długość ma jeden z prętów w układzie związanym z drugim prętem?
Zad. 11
Ciało porusza się z prędkością v = 2•108 m/s. Ile razy wzrosła gęstość ciała? Prędkość światła c = 3•108 m/s.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz