Zadania na egzamin - statystyka opisowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania na egzamin - statystyka opisowa - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie 1.
Badano ceny akcji firmy „X” wciągu 50 sesji i stwierdzono, że 4 % cen zawiera się w przedziale10,2 - 10,5 zł, 14 % cen znalazło się w przedziale 10,5 - 10,8 zł, 40% cen zawarło się w przedziale 10,8 - 11,1zł, 24% cen w przedziale 11,1 -11,4 zł; 12% cen znalazło się w przedziale 11,4 - 11,7 zł; natomiast pozostałe w przedziale 11,7 - 12,0 zł. Na podstawie powyższych danych określić:
Średnią cenę akcji wciągu 50 sesji
Najczęściej występującą cenę
Cenę poniżej której znalazło się 50% akcji
Jaka jest typowa cena akcji?
Zadanie 2.
Która z dwóch firm: firma „X” z zad.1 czy firma „Y”: charakteryzuje się większym zróżnicowaniem cen akcji, jeśli w przypadku firmy „Y” średnia cena wynosi 20 zł, a wariancja ceny 100 (zł)2 .
Zadanie 3.
Badano liczbę lokat w pewnym niewielkim oddziale banku. Najwięcej, bo aż 150 razy odnotowano liczbę lokat w przedziale 7 - 7,5 tyś zł. Ponadto stwierdzono, że 80 lokat znajduje się w przedziale 6,5 - 7 tyś zł. Ile jest lokat o wartości 7,5- 8 tyś zł jeśli wiadomo, że najczęściej występującą wielkością lokaty jest 7,35 tyś zł?
Zadanie 4.
Średnia płaca pracowników administracji w pewnym banku wynosi 2100zł, natomiast średnia płaca kasjerów w tym banku wynosi 1620 zł. Jaka jest średnia płaca pracowników tego banku łącznie jeśli wiadomo, że pracownicy administracji stanowią 6% całego zespołu pracowników tego banku.
Zadanie 5.
Mediana płac 150 osób o stażu pracy równym 14 lat znajdowała się w przedziale 1500 - 1600 zł i wynosiła 1580 zł. Do przedziału tego należy 40 osób. Ile osób miało płace poniżej 1500 zł.
Zadanie 6.
Badano rozkład wysokości udzielonych pożyczek ( w tyś zł) w pewnym banku. Dla wybranych losowo 200 pożyczkobiorców rozkład ten kształtował się następująco:
Kwota pożyczki (w tyś zł)
Liczba pożyczkobiorców
Czy większości kwoty pożyczek kształtują się powyżej czy poniżej średniej?
Zadanie 7.
Staż pracy (w latach) pracowników pewnego banku kształtuje się następująco:

Określić najczęstszy staż pracy wśród pracowników tego banku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz