Zadania i funkcje sprawozdawczości finansowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i funkcje sprawozdawczości finansowej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZADANIA, FUNKCJE I CEL SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Zadaniem sprawozdawczość finansowej jest przetwarzanie danych, których źródłem są księgi rachunkowe, w informacje potrzebne odbiorcom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym do różnych celów.
Skuteczne i konsekwentne realizowanie stawianego przed sprawozdawczością finansową zadania umożliwia wykonywanie przez nią szeregu funkcji, zarówno mikro- jak i makroekonomicznych. Wśród mikroekonomicznych funkcji sprawozdawczości finansowej wymienić należy:
 funkcję informacyjną , która polega na dostarczaniu informacji finansowych (niezbędnych do analizy i oceny podmiotu sprawozdawczego z różnych punktów widzenia) odbiorcom zewnętrznym, czyli np.:
- organom władzy i administracji państwowej,
- organom samorządu terytorialnego,
- Głównemu Urzędowi Statystycznemu (GUS),
- urzędom skarbowym („fiskusowi”),
- bankom,
- właścicielom,
- partnerom (kontrahentom),
- klientom (także potencjalnym),
- pracownikom,
- konkurentom;
 funkcję menedżerską , polegającą na dostarczaniu odbiorcom wewnętrznym, czyli menedżerom różnych szczebli danych niezbędnych do zarządzania jednostką;
 funkcję nadzorczą (kontrolną) , która polega na dostarczaniu odpowiednim organom (wewnętrznym i zewnętrznym) informacji niezbędnych do kontroli działania jednostki. Funkcja makroekonomiczna sprawozdawczości finansowej wyraża się w dostarczaniu informacji głównie dla GUS - wykorzystywanych do tworzenia obrazów gospodarki narodowej. Cel sprawozdawczości finansowej/ sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu
 w ustawie o rachunkowości nie został wyraźnie wyartykułowany; należy domniemywać, że jest on zgodny z celem rachunkowości - przedstawienie zainteresowanym rzetelnych i jasnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowym jednostki
 według MSR 1 - dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych (ponadto sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki zarządzania przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz