zadania Access cz2

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania Access cz2 - strona 1

Fragment notatki:


Kwerenda  (ang. Query) –  zapytanie,  pozwalające  uzyskiwać  informacje  z bazy  danych. Zapisywane  jest  najczęściej  w  języku  SQL.  W  programie  Access  kwerendy  mogą  być  tworzone  przy  uŜyciu  odpowiedniego edytora, nie wymaga to znajomości języka SQL.      Zadanie 2.1.  Korzystając z bazy danych hurtownia 1, utworzyć następujące kwerendy:    1.  imiona i nazwiska wszystkich klientów;  2.  imiona, nazwiska oraz województwa wszystkich klientów (dane posortować według nazwiska);  3.  imiona, nazwiska wszystkich klientów z podanego przez uŜytkownika miasta;  4.  imiona, nazwiska i miasta wszystkich klientów z Zakopanego i Poznania;  5.  imiona i nazwiska tych klientów, którzy nie mają telefonu;  6.  imiona i nazwiska wszystkich klientów (w jednej kolumnie zatytułowanej: klient; dane posortować  według nazwiska);  7.  imiona i nazwiska wszystkich klientów, których nazwisko rozpoczyna się na literę B;  8.  nazwy oraz ceny wszystkich produktów;  9.  nazwy oraz ceny tych produktów, które są droŜsze niŜ 5 zł;  10.  zamówienia składane przez klientów (IDZamówienia, datę zamówienia, imię i nazwisko klienta (w  jednej  kolumnie  zatytułowanej:  klient),  imię  i  nazwisko  pracownika  (w  jednej  kolumnie  zatytułowanej: pracownik));  11.  zamówienia składane przez klientów w marcu (IDZamówienia, Data zamówienia);  12.  szczegóły zamówienia (IDZamówienia, datę zamówienia, imię i nazwisko klienta, nazwę produktu,  zamawianą ilość oraz cenę jednostkową; dane posortować według IDZamówienia);  13.  szczegóły  zamówienia  z  obliczoną  kwotą  do  zapłaty  za  kaŜdy  produkt  (IDZamówienia,  datę  zamówienia,  imię  i  nazwisko  klienta,  nazwę  produktu,  zamawianą  ilość,  cenę  jednostkową  oraz  kwotę do zapłaty za kaŜdy produkt, dane posortować według IDZamówienia);  14.  rachunek  (IDZamówienia,  data  zamówienia  oraz  kwota  do  zapłaty  za  wszystkie  zamówione  produkty);  15.  rachunek  (IDZamówienia,  data  zamówienia  oraz  kwota  do  zapłaty  za  wszystkie  zamówione  produkty; uwzględnić tylko te zamówienia, których kwota do zapłaty jest większa niŜ 100 zł;  16.  łączną wartość zamówień dla kaŜdego klienta (imię i nazwisko klienta, łączna wartość zamówień);  17.  łączną  wartość  zamówień  przyjętych  przez  kaŜdego  pracownika  (imię  i  nazwisko  pracownika,  łączna wartość przyjętych niego zamówień);  18.  obroty na poszczególnych produktach (nazwa produktu, obrót).  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz