Zachowania organizacyjne - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne - pytania na egzamin - strona 1 Zachowania organizacyjne - pytania na egzamin - strona 2 Zachowania organizacyjne - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiotem nauki o zachowaniach organizacyjnych jest :
Funkcjonowanie wszelkich podmiotów zorganizowanych
Badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji i jedynie pod wpływem formalizacji
Badanie wszelkich działań i postaw ludzi w obrębie organ izacji Badanie uwarunkowań działań i postaw ludzi w obrębie organizacji 28. Fluktuacja ma tym większy wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji im:
Bardziej ustrukturyzowane i standardowe są działania osób odchodzących z pracy
Im większa jest zastępowalność świadczeń osób odchodzących z organizacji
Bardziej unikatowy jest charakter świadczeń osób odchodzących z organizacji Większe jest niezbędne doświadczenie do wykonywania zadań na danym stanowisku 29. Oczekiwanie przez klientów oferty zindywidualizowanych produktów powoduje, że pracownicy wykonawczy:
działają ściśle według obowiązujących procedur i norm
powinni umieć samodzielnie rozwiązywać niektóre problemy konstrukcyjne i technologiczne, powstałe w czasie realizacji zamówienia powinni być poddawani intensywnemu i permanentnemu nadzorowi ze strony przełożonych podczas realizacji zadań
muszą mieć świadomość, że pracodawca nie będzie tolerować błędów „w sztuce” popełnionych przez nich podczas wykonywania poszczególnych zamówień 30 . W organizacjach nastawionych na sukces dzięki innowacjom kluczowe znaczenie dla ich sukcesu mają
procedury organizacyjne niż kwalifikacje interpersonalne bezpośrednich przełożonych
konfiguracja struktury organizacyjnej (np. liczba szczebli, rozpiętość kierowania) niż p rocedury ?? kwalifikacje interpersonalne bezpośrednich przełożonych niż styl zarządzania naczelnego kierownictwa styl zarządzania naczelnego kierownictwa niż komunikacja niesformalizowana
31. Jeżeli istnieje duża niezgodność zwierzchników co do rozmiaru wysiłków jakie podwładny powinien ponieść na rzecz organizacji oraz brak wiedzy o tym jakie cele i w jakiej kolejności powinien realizować to należy zastosować następującą formę wynagradzania :
stałą pensję z premią regulaminową
za przepracowany czas
umowę o dzieło
partycypacyjną w zyskach lub wartości organizacji 32. Styl autokratyczny od konsultatywnego odróżniają
forma udziału podwładnych w opracowywanie i analizie wariantów decyzyjnych forma udziału podwładnych w wyborze jednego z opracowanych wariantów działania
zakres udziału podwładnych w procesie zbierania informacji o problemie decyzyjnym


(…)

…, których osiągnięcie jest kontrolowane przez A
tym większa im większa jest przewaga kompetencji A nad B w procesie realizacji wspólnego zadania
tym większa im mniejsza jest uznaniowość reguł, które regulują udostępnianie przez A zasobów niezbędnych B
41. Budowanie władzy opartej na charyzmie polega na : rozwiązywaniu problemów w oparciu o merytoryczną wiedzę
utrzymywaniu jak długo to możliwe wrażenia wyjątkowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz