Zaburzenia przewodzone niskoczęstotliwościowe 

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia przewodzone niskoczęstotliwościowe   - strona 1 Zaburzenia przewodzone niskoczęstotliwościowe   - strona 2 Zaburzenia przewodzone niskoczęstotliwościowe   - strona 3

Fragment notatki:


Ć wiczenie numer 5     ZABURZENIA PRZEWODZONE NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE    Zadania do wykonania zgodnie z tabel ą :  Określenie  kluczowych  parametrów  napięcia  sieciowego  (np.  wartości  skutecznej,  zawartości  harmonicznych  napięcia sieciowego, impedancji sieci energetycznej itp.).   Pomiary prostowników z mostkiem Greatz’a i Valley-fill przy obciążeniu rezystancyjnym (bateria żarówek) i z  różnymi konfiguracjami elementów filtrujących dla kilku różnych wartości. Obserwacja przebiegów czasowych  prądów  i  napięć  zasilających  oraz  prądów  i  napięć  na  wyjściu  układu.  Pomiar  emisji  harmonicznych  prądu  do  sieci zasilającej wg. normy EN-PN 61000-3-2 (dane z oscyloskopu oraz opracowane np. w Matlab-ie). Badanie  układu  w  stanach  nieustalonych,  w  tym  podczas  narażeń  na  prądy  udarowe.  Analiza  wyników  w  dziedzinie  czasu i częstotliwości, porównanie i odniesienie do normy EN-PN 61000-3-2.  Wyznaczenie impedancji wewnętrznej sieci energetycznej (obowiązkowo wyznaczyć R, dodatkowo L).  Zbadać  zaburzenia  niskoczęstotliwościowe  przy  pomocy  oscyloskopu  dla  zestawu  energooszczędnych  jarzeniowych źródeł światła.  Zbadać  zaburzenia  niskoczęstotliwościowe  przy  pomocy  oscyloskopu  zasilacza  i  układu  aktywnego  korektora  mocy PFC dla kilku różnych obciążeń zgodnie z tabelą.   Dodatkowe zagadnienia do sprawozdania:  Wykonać  symulacje  w  programie  SPICE  prostowników  Greatz’a  i  Valley  fill  z  parametrami  układu  filtru  zgodnie  z  postawionym  zadaniem.  Jako  źródło  napięcia  sieciowego  przyjąć  wartości  otrzymane  podczas  pomiarów (napięcie, impedancja wewnętrzna). Porównać wyniki symulacji i wyniki pomiarów.  W planie ćwiczenia należy umieścić procedury oraz  schematy pomiarowe układów, które następnie zestawiane  będą na zajęciach.     Lista dost ę pnej aparatury pomiarowej:  -  Oscyloskop Tektronix TDS1002B  -  Sonda prądowa Hameg HZ56  -  Różnicowa sonda wysokonapięciowa Hameg HZ115     Tabela dla  ć wiczenia nr 5  „Badanie zaburze ń  przewodzonych niskocz ę stotliwo ś ciowych” Tydzie ń  I    7.45  9.15  14.00  15.30  17.00  18.30     M O S T E K  P R O S T O W N IC Z Y  G R E T Z A   Pojemność  wyjściowa  C  [uF]  22    X          33  X            47      X        100        X      150  X        X    200    X        X  300    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz