Zabezpieczenia przeciwzwarciowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe - strona 1

Fragment notatki:


Zabezpieczenia przeciwzwarciowe Zwarcie powstaje wskutek uszkodzenia izolacji albo wskutek przypadkowego połączenia przewodów między sobą względnie z obudową silnika. Prąd zwarciowy, którego natężenie wielokrotnie przekracza natężenie prądu znamionowego silnika, powinien być natychmiast wyłączony, gdyż może zniszczyć silnik i jego aparaturę, a także stwarza zagrożenie dla otoczenia. Jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe silników elektrycznych stosuje się bezpieczniki topikowe, wyłączniki instalacyjne i inne łączniki zwarciowe wyposażone w wyzwalacze lub przekaźniki elektromagnetyczne. Prąd znamionowy bezpiecznika lub wyłącznika instalacyjnego powinien stanowić jak najmniejszą krotność prądu znamionowego zabezpieczanego silnika, tak jednak dużą, aby zabezpieczenie nie reagowało na prąd rozruchu silnika. Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe Przeciążenie występuje wtedy, gdy prąd pobierany przez silnik przekracza jego wartość znamionową. Jest ono głównie następstwem zbyt dużego momentu oporowego, jaki stawia silnikowi napędzana maszyna. Również zanik napięcia w obwodzie jednego z przewodów zasilających może być przyczyną przeciążenia, gdyż pracujące fazy silnika pobierają wtedy większy prąd niż w normalnych warunkach. Jako zabezpieczenia przeciążeniowe silników elektrycznych stosuje sięwyłączniki wyposażone w wyzwalacze lub przekaźniki termiczne. Mają one na celu ochronę silnika przed nadmiernym wzrostem temperatury wynikłym z długotrwałego przeciążenia Wartość chwilowa jest to wartość napiecia, prądu w danej chwili pomiarowej (np. w danej sekundzie) i bardzo często się zmienia (np. sinusoida). Wartość skuteczna odnosi się do prądu, napięcia również zmiennego i odpowiada skutkowi jakie to napięcie, prąd wywoła w układzie w porównaniu do V, A stałego. Jakość dostarczanej energii elektrycznej określają parametry jakościowe napięcia zasilającego. Należą do nich częstotliwość napięcia, odchylenia i wahania napięcia, odkształcenia krzywej napięcia oraz asymetria napięć układu trójfazowego. Wahaniami napięcia nazywa się serię zmian wartości skutecznej lub obwiedni przebiegu sinusoidalnego napięcia zasilającego. Powodowane są one głównie gwałtownymi zmianami obciążenia odbiorników o dużych mocach znamionowych. Najbardziej odczuwalne dla człowieka skutki wahań napięcia zasilającego dotyczą żarówek, gdyż powodują migotanie światła. Pod pojęciem wahania napięcia rozumie się szybkie jego zmiany. Źródłem wahań napięcia zasilającego są tzw. odbiorniki niespokojne, które charakteryzują się powtarzającymi się nagłymi zmianami obciążenia. Odkształcenia napięcia w elektrotechnice przebiegami odkształconymi nazywa się przebiegi niesinusoidalne. Analiza takich obwodów jest bardzo skomplikowana. Ale każdy przebieg odkształcony można przedstawić jako sumę odpowiedniej liczby składowych sinusoidalnych

(…)

… jako długotrwała różnica między napięciem zasilającym U, a jego wartością znamionową UN Niesymetria napięć Większość odbiorników użytkowanych na terenach wiejskich wykonana jest jako jednofazowe. Praca takich odbiorników w sieci trójfazowej prowadzi do asymetrii prądów obciążenia (w każdym przewodzie fazowym płynie prąd o innym natężeniu), co powoduje asymetrię spadków napięć, a w konsekwencji asymetrię napięć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz