XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje
Temat nr 48
po śmierci Stalina do roli największych ideologów ruchu robotniczego pretendować zaczęli Mao-Tse Tung i Włoch Palmiro Togliatti - aby zachować inicjatywę Chruszczow, który przechwycił władzę pozbywając się Berii, sukcesora Stalina, postanowił zaproponować zmiany
w ZSRR od władzy odsunięto Malenkowa, z Chruszczowem najbliżej współpracowali Bułganin i Mikojan
XX Zjazd KPZR:
14-25 II 1956
odrzucenie stalinowskich meto zarządzania państwem
każdy kraj mógł dojść do socjalizmu własną drogą
poparcie parlamentarnych dróg działania komunistów na zachodzie
wezwanie do koegzystencji z innymi systemami politycznymi
tajny referat Chruszczowa
wygłoszony pod koniec zjazdu 25 II 1956
„O kulcie jednostki i jego następstwach”
ujawnienie części zbrodni systemu stalinowskiego - raport komisji Pierwuchina
krytyka Stalina i kultu jego osoby
referat wygłoszono mimo sprzeciwów Kaganowicza i Mołotowa
tajny charakter referatu - miał on pozostać tylko do wiadomości zainteresowanych, nie przeprowadzono nad nim dyskusji
postulowanie powrotu do leninowskich metod pracy
konsekwencje zjazdu:
odejście od stalinizmu
„odwilż”
wypadki w Polsce i na Węgrzech
usunięcie w 1957 roku z KPZR grupy prostalinowskiej (Malenkow, Kaganowicz, Mołotow, Szepiłow)
odsunięcie od władzy nad armią Żukowa
konsolidacja władzy w rękach Chruszczowa
rozkład wielu struktur komunistycznych na Zachodzie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz