Wzory, zadania, rozwiązania - notatki z ćwiczeń z metod oceny projektów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5061
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory, zadania, rozwiązania - notatki z ćwiczeń z metod oceny projektów - strona 1 Wzory, zadania, rozwiązania - notatki z ćwiczeń z metod oceny projektów - strona 2 Wzory, zadania, rozwiązania - notatki z ćwiczeń z metod oceny projektów - strona 3

Fragment notatki:

Wzory: MIRR - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,
k = 0, 1, 2, …, l - liczba lat ponoszenia nakładów,
n - liczba lat osiągania dodatnich przepływów pieniężnych netto,
FV t - przyszła wartość sumy dodatnich przepływów pieniężnych,
PV k - obecna wartość sumy nakładów kapitałowych.
I k - nakłady kapitałowe w kolejnych latach okresu realizacji,
i - roczna stopa dyskontowa stosowana przez inwestora,
k - kolejne lata okresu realizacji (ponoszenia nakładów).
D t - dodatnie przepływy pieniężne netto związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsięwzięcia w kolejnych latach okresu obliczeniowego,
i - roczna stopa dyskontowa stosowana przez inwestora,
t - kolejne lata okresu eksploatacji.
PI - indeks zyskowności;
PVB - suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych (bez nakładów kapitałowych);
PVI - suma zdyskontowanych nakładów kapitałowych
PI - indeks zyskowności;
NPV - wartość obecna netto dla danego projektu inwestycyjnego;
Io - początkowy nakład inwestycyjny
PI = NPVR + 1 NPVR - wartość zaktualizowana netto
NPV  - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)
PVI - wartość zaktualizowana nakładów w poszczególnych okresach
PI FV - indeks zyskowności uwzględniający przewidywaną stopę reinwestycji;
PV k - obecna wartość sumy nakładów kapitałowych;
l - liczba lat ponoszenia nakładów (l=0 gdy ponosimy wszystkie nakłady w roku o);
n - liczba lat osiągania dodatnich przepływów netto. FV t - przyszła wartość sumy dodatnich przepływów pieniężnych;
D t - dodatnie przepływy pieniężne netto;
I re - stała stopa reinwestycji;
n - kolejne lata okresu eksploatacji;
t - oznacza rok w którym zrealizowano pierwsze dodatnie przepływy pieniężne netto; Zadanie 1 Firma realizuje w kolejnych latach następujące przepływy pieniężne. Stopa dyskontowa jest równa wymaganej stopie zwrotu i wynosi 10%. Oblicz zmodyfikowana wewnętrzną stopę zwrotu. Dokonaj interpretacji otrzymanego wyniku.
Rok
0
1
2
3
NCF t -2000
500
800
1500
Rozwiązanie: Rok
Dodatnie przepływy pieniężne
Współczynnik przyszłej wartości
Zdyskontowane przepływy pieniężne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz