Wzory Terzaghiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4333
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wzory Terzaghiego (1943r.)
Przyjmujemy wymiary fundamentu:
B - szerokość
L - długość
D - głębokość posadowienia
Dmin - odległość pomiędzy posadzką, a fundamentem
ρD - gęstość obj. gruntu powyżej poziomu posadowienia ρB - gęstość obj. gruntu poniżej poziomu posadowienia Podstawowy wzór Terzaghiego (podłoże jednorodne)
Jednostkowy opór podłoża gruntowego
NC, ND, NB - współczynniki nośności zależne od kąta tarcia wewnętrznego
Powyższe funkcje są przedstawione także w postaci wykresów do praktycznego obliczania jednostkowego oporu podłoża.
Obciążenie obliczeniowe jednostkowe dla przypadku osiowego obciążenia fundamentu:
Warunek obliczeniowy I stanu granicznego (ze wzg. na nośność podłoża)
Jeśli składowa pozioma nie przekracza 10% składowej pionowej oraz mimośrody obciążenia:
to warunek I stanu granicznego jest następujący:
oraz qrs - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe na grunt w poziomie posadowienia
qr max - max obliczeniowe obciążenie jednostkowe na grunt w poziomie posadowienia
qf - jednostkowy obliczeniowy opór podłoża
Przykład:
Sprawdzić warunek obliczeniowy I stanu granicznego
Stopa fundamentowa: BxL = 2x2m
Obciążenie osiową siłą Qr = 1800kN
Poziom posadowienia Dmin=1,20m W podłożu występuje jednorodna glina piaszczysta morenowa nieskonsolidowana, której charakterystyczny stopień plastyczności .
Wartości kąta tarcia wewnętrznego i kohezji gliny wynoszą: Gęstości objętościowe wynoszą: Do ustalenia parametrów geotechnicznych została przyjęta metoda B. Współczynnik materiałowy γm wynosi 0,9. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych są następujące: Z funkcji znajdujemy:
Obliczeniowy opór graniczny podłoża wynosi:
Do rozwiązania zastosowano teorie granicznych stanów naprężeń. Współczynnik korekcyjny m wynosi 0,9. Jednakże parametry geotechniczne wyznaczono metodą B i dlatego współczynnik korekcyjny zmniejsza się o 10%.
Warunek obliczeniowy I stanu granicznego jest następujący:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz