Wzór-Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej - strona 1

Fragment notatki:

CENTRALNY INSPEKTORAT STANDARYZACJI Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej
1. Nazwa podmiotu zgłaszającego towar do oceny
..............................................................
..............................................................
(miejscowość) (ulica i nr domu)
REGON ............................ NIP .......................
2. Nazwa podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą
..............................................................
..............................................................
(miejscowość) (ulica i nr domu)
REGON ........................ NIP............................
3. Nazwa i rodzaj towaru
..............................................................
PCN ..........................................................
4. Ilość towaru ..............................................
5. Klasa jakości towaru ......................................
6. Rodzaj opakowania .........................................
7. Określenie kontraktu (umowy) ..............................
8. Nazwa i siedziba dostawcy lub producenta...................
9. Kraj przeznaczenia towaru..................................
10. Proponowane miejsce oceny.................................
11. Proponowana data oceny....................................
12. Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez podmiot dokonujący obrotu za zagranicą do odbioru orzeczenia i ewentualnego wniesienia odwołania
..............................................................
13. Zgłoszenia dokonano w ....................................
(nazwa ekspozytury, granicznego lub terenowego punktu kontroli)
dnia ................... godzina..............................
..............................................................
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz