Wzór-Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - strona 1 Wzór-Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - strona 2

Fragment notatki:

Brzeg, 12.10.2000 r.
………………………………………..
w ……………………………………..
Wnioskodawca: Jan Nowak
Brzeg, Popielowice 5
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Brzeg z 12.09.2000 r.
Na podstawie art. 156 § l pkt 3 k.p.a. wnoszę o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Brzeg, wydanej w sprawie rozstrzygniętej już inną decyzją ostateczną tego samego organu 111/00 z 12.05.2000 r.
Uzasadnienie Decyzją Wójta Gminy Brzeg, zatwierdzono plan wycinki znajdujących się na mojej posesji dwudziestu siedmiu wierzb czterech jabłoni pięciu świerków i dwóch brzóz.
Decyzji tej nie wykonałem ponieważ okazało się to niemożliwe bez narażenia bezpieczeństwa i bez wykorzystania z wyspecjalizowanego sprzętu.
Urządzeniem takim dysponuje Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza w Otmuchowie, która nie może zlecenia wykonać wobec formalnego wniosku i decyzji od władz samorządowych.
Wobec powyższego, wystąpiłem ponownie do Wójta Gminy Brzeg, o zwrócenie się z wnioskiem do Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Otmuchowie, o dokonanie wycinki.
Na pismo to, zamiast oczekiwanego wniosku do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymałem decyzje jak ta z 12.05.2000 r .
Z uwagi na powyższe, uznać należy, że decyzja ta wydana została z naruszeniem art. 156 § l pkt 3 k.p.a., w związku z czym wnoszę jak na wstępie.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz