Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

note /search

Badania operacyjne - modelowanie ekonometryczne

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badania operacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4319

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zadania operacyjne, sformułowanie problemu, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne, wielowymiarowa analiza statystyczna, metody, matematyczne, statystyczne, informatyczne, model (matematyczny), przykłady, metoda rozwiązania zadania, podejmowanie d...

BADANIE PRACY[1]

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badanie i normowanie pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2744

WOŁK, STRZELECKI BADANIE METOD I NORMOWANIE PRACY Z. MARTYNIAK METODOLOGIA WARTOŚCIOWANIA PRACY K.SOBOLEWSKI METODY MIERZENIA PRACY B.SKOWRON-MIELNIK ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE T.STRZELECKI ORGANIZACJA PRACY E.GÓRSKA ERGONOMIA I ORGANfIZACJA STANOWISK PRACY H.BIENIEK METODY SPRAWNE...

Programowanie matematyczne

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2681

Interpretacja graficzna na podstawie zadania Programowanie matematyczne Interpretacja graficzna Zadanie 1 Rozważmy zadanie programowania liniowegoZadanie to jest modelem następującego problemu ekonomicznego. Zakład produkcyjny wytwa...

Druki i tabele

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2240

karty tecnologiczne, instrukcje karty..., itp                ANALIZA TECHNOLOGICZNOŚCI KONSTRUKCJITechnologiczność konstrukcjiLp. Cecha Ocena Zmiana Uwagi 1 Kształtyprzedmiotudostosowane doboków stołuobrabiarki(ustalanie)2 Ograniczonaobróbka zgr...

Globalne skutki zanieczyszczeń

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3822

Ekologia zarządzanie środ. praca zal. Globalne skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany)Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa czy efekt cieplar...

Finanse wzór dokumentu

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3066

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 200 (WARIANT KALKULACYJNY) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 200 (WARIANT KALKULACYJNY) w zł i gr. Kwoty za rok: WYSZCZEGÓLNIENIEpoprzedni obrotowy 1 2 3 Przychody netto ze sprzedaży produktów,usług, towarówi materiałóww tym:Przychody netto ze sprzedaży produktó...

Bilans - Pasywa

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2219

Przykłady oraz pomoce BILANS (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2006r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowośc Wiersz 1 A I II III IV V B I AKTYWA 2 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterm...

Finanse i bankowość - Teoria finansów

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1638

ściąga FINANSE I BANKOWOŚĆ t.1. Wstęp do nauki o finansach i bankowości – wykład. 1. Definicja finansów: Finanse – to: ← ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych; ← pieniężny mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych; ← to proces wymian...

Badania operacyjne - zadania - Cecha statystyczna

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1939

Fabryka produkująca dwa rodzaje mebli – krzesła oraz stołki – dysponuje zapasami w ilości 2 ton drewna, podczas gdy do produkcji jednego krzesła wykorzystuje się 2, zaś stołka – 1,5 kilograma drewna. Ponadto wiadomo, że czas produkcji jednego krzesła wynosi 10, zaś stołka – 12 minut, zaś fabryka za...

Scag.przedsiebiorczosc

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1589

Aport [ ] to wkład w utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach Cena [ ] jest elementem, który ma duży wpływ na wielkość sprzedaży. [ ] produktu musi się mieścić między dwoma poziomami wyznaczającymi jej zasadność, minimum określają koszty wytworzenia produk...