Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

note /search

Esej demografia

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4200

Praca ta jest esejem z przedmiotu Demografia na temat "Problemy współczesnego świata". Autorka rozwija w swoim tekście następujące zagadnienia: zanieczyszczenie powietrza, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie wód, degradacja gleb, ochrona środowiska. Opisane...

Księgowość

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1799

aktywa i pasywa Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia 1. Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej. 2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek: a) składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pr...

Ekonometria 1

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002

Papiery wartościowe – podstawowy rodzaj instrumentów finansowych. Rynki finansowe i rola papierów wartościowych. Przepływ strumieni finansowych odbywa się poprzez: Instytucje finansowe, Rynki finansowe. Nadwyżkami kapitału finansowego dysponują gospodarstwa domowe i niektóre przedsiębiorstwa, zaś ni...

Rynek papierów wartościowych - Transakcje spekulacyjne

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

Papiery wartościowe – podstawowy rodzaj instrumentów finansowych. Rynki finansowe i rola papierów wartościowych. Przepływ strumieni finansowych odbywa się poprzez: Instytucje finansowe, Rynki finansowe. Nadwyżkami kapitału finansowego dysponują gospodarstwa domowe i niektóre przedsiębiorstwa, zaś ni...

Portfel inwestycyjny - Papier wartościowy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2163

Portfel inwestycyjny, portfolio, zbiór finansowych i realnych aktywów inwestora finansowego, stanowiących formy lokowania majątku. W jego skład mogą wchodzić aktywa finansowe: gotówka (także wkłady bankowe płatne na każde żądanie), lok...

Psychologia - nauka o poznaniu

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Psychologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701

PSYCHOLOGIA Jest tym co naukowcy i filozofowie o różnych przekonaniach stworzyli w celu zaspokojenia potrzeb zrozumienia umysłu i zachowaniu różnych organizmów od najbardziej prymitywnych, aż po najbardziej złożone. Jest nauką o człowieku, umożliwiającą rozumienie ludzkiego zachowania – przez co z...

Teoria Keyns'a

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1862

TEORIA KEYNESA Teoria Keynesa jest teorią konsekwentnego obrońcy kapitalizmu w jego formie obecnej, państwowo-monopolistycznej. Swoje credo sformułował w sposób nie budzący wątpliwości jeszcze w artykule The End of Laissez-faire Koniec leseferyzmu opublikowanym w r. 1926. Pisał tam, że „mądrze kiero...

Neoliberalizm, monetaryzm, reaganomika.

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1820

Neoliberalizm, monetaryzm, reaganomika: Poglądy keynesistów już w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych były atakowane na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej przez niektór...

Pdstawy handlu zagranicznego

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

Handel Zagraniczny- stanowi wymiane towarów i usług między dwoma krajami oddzielonymi granicami celnymi. Proces ten rozpatrywany w szerszej skali nosi nazwę Handlu Międzynarodowego. Działalność w handlu zagranicznym przynosi szereg poważnych korzyści partnerom którzy w nim uczestniczą. Naświetlanie ...

Pdstawy makroekonomii - inflacja

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547

Inflacja 1.Istota inflacji i jej przyczyny 2. Wskaźniki inflacji 3.Rodzaje inflacji 4.Koszty i społeczno - ekonomiczne następstwa inflacji 5.Teorie inflacji Słowo „inflacja” wiąże się z łacińskim wyrazem inflatio, oznaczającym zjawisko zwiększania objętości, wzdymania, nadęcia. Pierwotnie stosowan...