Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie - strona 2

note /search

Teorie rynku pracy

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5292

Grażyna Maniak WYBRANE TEORIE RYNKU PRACY 1. Przedmiot i zakres teorii rynku pracy Analizy rynku pracy mają w teorii ekonomii dosyć rozwinięty charakter. Pierwsze próby opisu zjawisk zachodzących w ramach rynku pracy podjęli czołowi przedstawiciele

Teoria mnożnika akceleratora

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4809

Teoria mnoznika akceleratora Sposób klasyfikacji cykli koniunkturalnych: Z punktu widzenia przeciętnej długości trwania cyklu wyróżniamy: - cykle małe (tzw. cykle Kitchina), o okresie 4-5 lat, związane są głównie ze zmianami zapasów; - ...

Stopa dyskontowa

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1995

Marta Popielawska grupa 201Stopa Dyskontowa Stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Istnienie stopy dyskontowej wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie i obrazuje stosunek, w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapit...

Efekt wypierania

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6937

Marta Popielawska grupa 201Efekt wypieraniaZwiększone wydatki państwa powodują początkowo przesunięcie wykresu funkcji popytu globalnego z położenia AD do AD1 i ustanowienia dochodu w równowadze w nowym punkcie, na wyższym poziomie. Wyższy dochód prowadzi jednak do wzrostu popytu na pieniądz i podwy...