Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

note /search

Pełnomocnictwo - referat

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4088

Pełnomocnictwo - w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się zarówno: czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik je...

Test z bankowości

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4641

Prowadzący to dr hab. Ryszard Szewczyk. Składa się z 7 stron, odpowiedzi zakreślone są prawdziwe, niepodkreślone fałszywe. ...