Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Pełnomocnictwo - referat

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • dr Gerard Kuźnik
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3605

Pełnomocnictwo - w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się zarówno: czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik je...

Test z bankowości

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4403

Prowadzący to dr hab. Ryszard Szewczyk. Składa się z 7 stron, odpowiedzi zakreślone są prawdziwe, niepodkreślone fałszywe. ...