Wyznaczanie zaleznosci przenikalności elektrycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie zaleznosci przenikalności elektrycznej - omówienie - strona 1 Wyznaczanie zaleznosci przenikalności elektrycznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 30  Wyznaczanie zależności przenikalności elektrycznej od temperatury dla  kryształów ferroelektrycznych  I . Zagadnienia do samodzielnego opracowania   1.  Dielektryki liniowe i nieliniowe.  2.  Rodzaje polaryzacji.  3.  Zależności między wielkościami elektrycznymi opisującymi pole elektryczne w  dielektrykach.  II. Wprowadzenie  Ferroelektryki są to ciała o budowie krystalicznej wykazujące istnienie  polaryzacji spontanicznej w pewnym przedziale temperatury. Polaryzację elektryczną  występującą bez udziału zewnętrznego pola elektrycznego nazywamy polaryzacją  spontaniczną. Cechą charakterystyczną materiałów ferroelektrycznych jest  występowanie silnej zależności przenikalności elektrycznej i polaryzacji od  temperatury. Dla większości kryształów ferroelektrycznych istnieje temperatura, zwana  punktem Curie, w której przenikalność elektryczna osiąga wartość maksymalną, a  jednocześnie polaryzacja spontaniczna maleje do zera.  W punkcie Curie ferroelektryk z fazy ferroelektrycznej przechodzi w fazę  paraelektryczną. Kryształy ferroelektryczne wykazują strukturę domenową. Domena  jest to obszar o jednym kierunku polaryzacji spontanicznej. Typowymi  przedstawicielami materiałów ferroelektrycznych są: tytanian baru  3 BaTiO , sól  Seignette’a, siarczan trójglicyny TGS.  Przenikalność elektryczną dielektryka obliczamy z zależności:  0 C C = ε   gdzie:  C  - pojemność kondensatora zawierającego dany dielektryk,  0 C  - pojemność kondensatora próżniowego o tych samych wymiarach  geometrycznych,   Pomiar  przenikalności elektrycznej sprowadza się do pomiaru pojemności   C ,  gdyż  0 C   można obliczyć z zależności:  d S C 0 0 ε =   gdzie:  S  - powierzchnia okładek kondensatora w [ 2 m ],    d  - odległość między okładkami kondensatora w [m],  2 2 12 0 m N C 10 85 , 8 ⋅ ⋅ = − ε  - przenikalność elektryczna próżni.  Pomiaru pojemności dokonujemy za pomocą mostka pojemności.  II. Wykonanie ćwiczenia  1.  Zapoznać się z instrukcją obsługi mostka pojemności.  2.  Zmierzyć pojemność  C  próbki w temperaturze otoczenia.  3.  Włączyć termostat.    2  4.  Odczytać wartość pojemności próbki dla różnych temperatur aż do temperatury  przewyższającej temperaturę Curie badanego ferroelektryka.  Uwaga :  Dla czystego kryształu TGS temperatura Curie wynosi 49,4  °C. Często używa się  kryształów TGS z domieszkami. Wtedy temperatura Curie przesuwa się w kierunku  wyższych wartości temperatury.  5.  Obliczyć pojemność  0 C   na podstawie rozmiarów próbki. Kształt i wymiary próbki  (mm) przedstawia rysunek.  1 9,2 15 11 ,1

(…)

… Wydawnicza PRz, 2002
S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1980
Ch.A. Wert, R.M. Thomson, Fizyka ciała stałego,PWN, Warszawa
Z. Kleszczewski, Fizyka klasyczna, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz