Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nersta - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nersta - wykład - strona 1 Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nersta - wykład - strona 2 Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nersta - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wydział: IiTCh Janusz Budzowski
Marek Budziaszek
Robert Woloszyn
Łukasz Krężel
Data: 12.01.2002
gr.34
Ocena:
Zespół 2
Ćwiczenie 2
Temat: Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji 1. Wstęp teoretyczny
Termodynamiczna stała równowagi opisuje stan, w którym prędkości procesów
biegnących w przeciwnych kierunkach są sobie równe, a zmiana potencjału termodynamicznego ΔG = 0. Przyjmuje ona wartość stałą w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem. Zależność stałej od temperatury opisuje izobara Van't Hoffa:
Dla małych zakresów temperatur zmiany entalpii ΔH traktujemy jako stałą i wyciągamy
przed znak całki. W przypadku szerokiego zakresu zmienności temperatury zmiana entalpii ΔH zależy od temperatury i należy ją całkować w zadanych granicach. Jeżeli ΔH większe od zera i proces jest endotermiczny stała rośnie wraz ze wzrostem
temperatury oraz wzrasta wydajność procesu.
Dla ΔH mniejszego od zera i procesu egzotermicznego wzrost temperatury powoduje
spadek wydajności tworzenia produktu na rzecz tworzenia substratów.
Doświadczenie opiera się na reakcji . Stała termodynamiczna dla tej reakcji ma
postać: .
a ponieważ powyższy wzór nie uwzględnia cech charakterystycznych jonów, więc współczynniki aktywności tych jonów, w tym samym roztworze, są sobie równe. Wynika z tego, że wyrażenie = 1, i że stała stężeniowa reakcji jest w przybliżeniu równa stałej termodynamicznej: Ka Kc Reakcja prowadzimy w środowisku wodnym i niewodnym (CCl4), w których stężenia jodu
są różne. Po ustaleniu się stanu równowagi oznacza się zawartość jodu w mieszaninach reakcyjnych przez miareczkowanie roztworem tiosiarczanu sodu. Miareczkując warstwę wodną oznacza się całkowitą zawartość jodu, sumę I2 i , ponieważ jony są nietrwałe i ulegają rozpadowi w czasie miareczkowania:
Natomiast przez miareczkowanie warstwy niewodnej oznacza się stężenie I2 w CCl4 w stanie równowagi z I2 w fazie wodnej. Następnie oblicza się równowagowe stężenia poszczególnych reagentów, wykorzystując do tego celu współczynnik podziału jodu między warstwę wodną i CCl4. 2. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej równowagi reakcji w roztworze
wodnym na podstawie wyników miareczkowania i współczynnika podziału jodu między wodę i czterochlorek węgla.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz