Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji elektrolitów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji elektrolitów - strona 1 Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji elektrolitów - strona 2 Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji elektrolitów - strona 3

Fragment notatki:

Nr 31.
Nr zespołu 7
Data: 1997.XII.02
Bielak Lidia
Dutkiewicz Magda
Gucwa Joanna
Tokarz Wojciech
Temat: Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji elektrolitów
Ocena:
Wstęp teoretyczny
Przewodnictwo roztworu elektrolitycznego jest odwrotnością oporu
, R - jest to opór w omach,
jednostką przewodnictwa jest simens ().
Przewodnictwo zależy od powierzchni przekroju poprzecznego A o długości l naczynka konduktometrycznego:
gdzie χ oznacza przewodnictwo właściwe tj. Przewodnictwo sześciennej kostki roztworu elektrolitu o boku 1 cm, - stała naczynka k
Przewodnictwo równoważnikowe jest miarą zdolności przenoszenia ładunku elektrycznego przez gramorównoważnik substancji rozpuszczonej:
Prawo niezależnego ruchu jonów Kohlrauscha - przyjmuje, że przewodnictwo elektrolitu w roztworze nieskończenie rozcieńczonym składa się z udziałów odpowiadających poszczególnym jonom elektrolitu
Zgodnie z teorią dysocjacji Arheniusa stopień dysocjacji można wyrazić jako stosunek przewodnictwa równoważnikowego do przewodnictwa równoważnikowego:
zaś stałą dysocjacji można wyliczyć ze wzoru:
Cel ćwiczenia:
Wyznaczyć stałą i stopień dysocjacji słabego kwasu (kwasu mrówkowego HCOOH) przez pomiar przewodnictwa wodnych roztworów badanego kwasu o różnych stężeniach.
3. Sposób wykonania ćwiczenia:
Przygotowujemy roztwory C0=0,01 M kwasu mrówkowego, mrówczanu sodu, NaCl i HCl oraz kolejne roztwory otrzymane przez rozcieńczenie C0/2, C0/4, C0/8, C0/16 C0/32. Wyznaczamy stałą naczynka k przez pomiar przewodnictwa 0,01 M roztworu KCl w temperaturze 25°C (χ=1,413 .10-3Ω-1 cm-1). Następnie dokonujemy pomiarów przewodnictwa sporządzonych roztworów.
Graniczne przewodnictwo równoważnikowe HCOOH obliczamy ze wzoru:
Graniczne przewodnictwo HCOONa, NaCl, HCl, znajdujemy na podstawie wykresów .
Wyniki i obliczenia:
- pomiar przewodnictwa KCl
L=1,2 mS ⇒ Wyniki pomiarów przewodnictwa zestawiamy w tabelach
HCOONa
C
L[mS]
χ=k. L.10-3 Λ=χ
C0=0,01
0,69
0,8125
81,25
C0//2=0,005
0,35
0,4121
52,42
C0/4=0,0025
0,18
0,2119
84,78
C0/8=0,00125
0,10
0,11775
94,2
C0/16=0,000625


(…)

… : Obliczamy siłę jonowo: J=α. C
- średni współczynnik aktywności A=0,05093[, J=[mol / dm3]
Wnioski:
dla mocnych elektrolitów wykres ! jest linią prostą a dla słabych elektrolitów dąży asymptotycznie do pewnej wartości Λ0. Różnice w stałych K wynikają z niedokładności pomiaru przewodnictwo i błędu wynikającego z wielokrotnego rozcieńczania.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz