Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4669
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego - strona 1 Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego - strona 2 Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 7 Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego 1. Sprzęt Dalmierz elektroniczny, 4 statywy, 2 komplety tarcz celowniczych, pryzmat, szkicownik 2. Miejsce odbywania ćwiczeń Korytarz w przyziemiu budynku Geodezji,. 3. Cel ćwiczeń  Wyznaczenie stałej dodawania dalmierza elektronicznego 4. Opis zagadnienia Zakres   wymaganych   wiadomości  obejmuje   definicje   i   jednostki   wszystkich   wielkości  fizycznych   związanych   z   ćwiczeniem   oraz   podstawy   budowy   i   działania   dalmierzy  elektrooptycznych. Błędy występujące podczas pomiaru dalmierzem fazowym. Na wyniki pomiaru odległości wywierają wpływ różne czynniki zakłócające, zwane  potocznie   źródłami   błędów   elementarnych,   których   współdziałanie   decyduje   w   wysokim  stopniu o dokładności obserwacji. Ze względu na pochodzenie źródła te można  podzielić  ogólnie na trzy kategorie: - operacyjne:   błędy   centrowania   i   poziomowania   przyrządów,   wycelowania   na  reflektor, niedokładności odczytów wizualnych, - zewnętrzne:   wnoszone   przez   ośrodek   fizyczny   otoczenia   przyrządu   i   toru  rozchodzenia   się   sygnałów   pomiarowych   np.:   wpływ   temperatury   na   przyrządy,  wpływ atmosfery na propagację fali nośnej, turbulencja atmosfery, odbicie sygnałów  pomiarowych od obiektów stanowiących tło reflektora, - instrumentalne   wynikające   z   niedoskonałości   konstrukcji   dalmierza   oraz  zachodzących w nim procesów pomiarowych. Istota stałej dodawania i sposób jej wyznaczenia. Poprawka dodawania dalmierza elektronicznego. Podczas pomiaru długości odcinka D pionowe osie geometryczne dalmierza i reflektora  pryzmatycznego pokrywają się z punktami geodezyjnymi  A  i  B , rysunek 1. Punkty przecięcia  się geometrycznych osi pionowych dalmierza i reflektora z linią mierzonego odcinka   zwane  są centrami geometrycznymi, gdzie punkt  Ag  jest centrem geometrycznym dalmierza, a punkt  Bg  centrem geometrycznym reflektora pryzmatycznego.  1 Rys.1. Położenie mimośrodowe centrów elektrycznych względem centrów geometrycznych w dalmierzach  elektrycznych. W czasie pomiaru odległości dalmierzem elektrooptycznym  porównanie faz: sygnału  powracającego   do   dalmierza   po   retransmisji   od   reflektora   pryzmatycznego   i   sygnału  odniesienia odbywa się w punkcie   Ae   zwanym centrem elektrycznym dalmierza. Tak samo  nazywany jest punkt   Be , w którym następuje retransmisja (odbicie sygnału pomiarowego). 

(…)

… od stałej metrycznej
bazy komparacyjnej.
Przebieg czynności:
1. Pobrać sprzętu geodezyjnego z wypożyczalni (pok. 010G – przyziemie KGiF) według
następującego zestawienia:
- dalmierz elektrooptyczny Elta15 lub Elta50,
- optyczny instrument geodezyjny zaopatrzony w pion (np.: Theo020B)
- pięć statywów,
- cztery spodarki,
3
2.
3.
4.
5.
- reflektor pryzmatyczny,
- szkicownik
Rozstawić statywy na laboratoryjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz